Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета

Община Димитровград приема заявления на кандидат-потребители за почасови интегрирани здравно-социални услуги.

   415

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Община Димитровград, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-2.040-0084 „Звено за патронажна грижа – Димитровград”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05М9OP001-2.040-0084-С01, по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

   1074

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019Г.   Във връзка с постъпили запитвания в общинска администрация от членове на СИК, относно получаването на възнаграждение по т.1.3 от решение № 659-МИ/23.08.2019г. на ЦИК, за плащане на допълнително възнаграждение…

Първа копка на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция

Първа копка на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция

   2202

    ПОКАНА Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 17 септември 2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в залата на II етаж на община Димитровград и „Първа копка” от 11.45ч. на обект в двора на бивша АТЗ болница по повод реализацията на проект „Център за настаняване от семеен тип за възрастни…

Програма за празника на Димитровград

Програма за празника на Димитровград

   4700

Празникът на Димитровград отново ще предложи седмична програма изпъстрена с разнообразни по жанр и съдържание концерти, изложби и спортни турнири. Супер групата "Фондацията" ще гостува за кулминацията на празника на 2 септември, когато ще поднесе за гражданите и гостите на града последния си култов проект посветен на рок музиканта Кирил…

 

RSS Всички новини

РД-06-1741 от 22.11.2019г.

   9

РД-06-1741 от 22.11.2019г.

РД-06-1740 от 22.11.2019г.

   9

uploads/posts/rd-06-1740-ot-22112019g.pdf

Заповед №РД-06-1692 от 18.11.2019г.

   36

Заповед №РД-06-1692 от 18.11.2019г.  

Заповед №РД-06-1691 от 18.11.2019г.

   31

Заповед №РД-06-1691 от 18.11.2019г.  

 

RSS Всички новини