Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета

Покана за кандидатстване по общинска програма „Димитровград на младите”

   71

Община Димитровград предоставя възможност на млади хора, които имат идеи и инициират  нови проекти да получат възможност за финансирането им. С  програмата „Димитровград на младите” се насочват усилия към повишаване на качеството на образователния процес, инициативността, отговорността и активността, чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата, учениците и младите…

Есенен салон на изкуствата' 2018 - Програма

Есенен салон на изкуствата' 2018 - Програма

   154

Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград

Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград

   160

Новата учебна година в Димитровград бе открита с напълно нови дворове в шест от най-големите училища в общината, които бяха ремонтирани за малко повече от 6 млн.лв. Проектът “Основно обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната инфраструктура  в Община Димитровград– ОУ „Алеко Константинов“, ПМГ „Иван Вазов“, Езикова гимназия…

Димитровград обнови градския център

Димитровград обнови градския център

   126

С рязане на лента и елегантна музикална програма Община Димитровград откри официално обновения си градски център. Мащабния проект “Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.България) – I етап, гр.Димитровград” на обща стойност от 5 185 000лв. напълно промени облика в сърцето на града, като същевременно запази…

 

RSS Всички новини

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО - В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ.37 В, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ

   18

В изпълнение на чл.37 в, ал.5 от ЗСПЗЗ публикуваме линк за споразуменията за землищата на територията на област Хасково за стопанската 2018/2019 година   http://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane/Proceduri_37v_18-19.aspx

РД-06-1496 от 17.10.2018г.

   20

РД-06-1496 от 17.10.2018г.

РД-06-1495 от 16.10.2018г.

   27

РД-06-1495 от 16.10.2018г.

РД-06-1494 от 16.10.2018г.

   29

РД-06-1494 от 16.10.2018г.

 

RSS Всички новини