Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета

Стартира приема на документи по националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”

   355

Община Димитровград стартира приема на документи на хора, нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда. Съгласно изискванията на националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” (Програмата) кандидати могат да бъдат хора: с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане…

Обществено обсъждане на Проект за консервация и експониране на археологически структури и за информационни елементи на територията на археологическата недвижима културна ценност „Светилище на нимфите и Афродита“

   179

  На 24.02.2020 г. от 17.00 ч. в зала „Гросето“ в община Димитровград ще се проведе обществено обсъждане на Проект за консервация и експониране на археологически структури и за информационни елементи на територията на археологическата недвижима културна ценност „Светилище на нимфите и Афродита“, с. Каснаково, Община Димитровград. В него ще…

Конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2020 година

Конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2020 година

   1004

На основание Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград, приета с Решение №464/22.12.2016г. на Общински съвет – Димитровград   ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ОБЯВЯВА   конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването в община Димитровград за 2020 година   Финансова подкрепа за книгоиздаване се предоставя…

Предложения за носител на Националната литературна награда „Пеньо Пенев” 2020г.

   1216

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ПРИЕМА   Предложения за носител на Националната литературна награда  „Пеньо Пенев” 2020г.     Национална литературна награда „Пеньо Пенев”…

 

RSS Всички новини

Предоставяне на пасища 2020г. списък имоти

   11

            Приложение №1 – с.Бодрово – 409бр. с обща площ 2644,344дка ЕКАТТЕ:04844         № имот № Местност НТП Кат. Площ (кв.м.) 1 25.15 УРУБА Пасище III 1944 2 26.300 УРУБА Пасище V 343 3 29.7 УРУБА Пасище III 71966 4 37.26 КАШЛА БАИР Пасище V 4629 5…

РД-06-222 от 24.02.2020г.

   20

РД-06-222 от 24.02.2020г.

РД-06-221 от 24.02.2020г.

   23

РД-06-221 от 24.02.2020г.

РД-06-220 от 24.02.2020г.

   24

РД-06-220 от 24.02.2020г.

 

RSS Всички новини