Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета

ПРОТОКОЛ на комисията във връзка с Наредба № 41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград

   199

Днес, 26.03.2018 г., комисия, назначена от кмета на Община Димитровград г-н Иво Димов със заповед № РД-06-405/19.03.2018 г. във връзка с Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград в състав: Председател: Гроздан Грозев - общински съветник, председател на ПК „Култура, вероизповедания и средства…

Кметът Иво Димов: Нека децата ни ценят и пазят Свободата. Да обичат Отечеството и с отговорност, разум и сърце да градят бъдещето на България!“

Кметът Иво Димов: Нека децата ни ценят и пазят Свободата. Да обичат Отечеството и с отговорност, разум и сърце да градят бъдещето на България!“

   1028

„На 3 март преди 140 г. започва историята на свободна България. Възкресението на един народ, който близо 500 години е без своя политическа и духовна свобода. Този ден е повод да си припомним защо трябва да сме горди, че сме българи. И да отдадем почит на славните си предци като…

Инициатива по засаждане на дръвчета в „Алеята на новия живот”

Инициатива по засаждане на дръвчета в „Алеята на новия живот”

   1184

За осма поредна година Община Димитровград организира инициатива по засаждане на дръвчета в „Алеята на новия живот”. Идеята е родителите и близките на децата, родени през предходната година, да могат да засадят декоративни дръвчета на своите рожби. Община Димитровград предоставя възможност на родителите сами да изберат място за засаждане на…

Община Димитровград стартира прием на документи на кандидатите за финансова помощ от Общински фонд „Инвитро”

Община Димитровград стартира прием на документи на кандидатите за финансова помощ от Общински фонд „Инвитро”

   1031

От 27.02.2018г. до 30.04.2018г. ще се приемат документи на кандидатите за финансова помощ от Общински фонд „Инвитро”, съгласно Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград. След промяна на правилника, приета…

 

RSS Всички новини

РД-06-609 от 19.04.2018г.

   25

РД-06-609 от 19.04.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 128/19.04.2018г.

   27

ОБЯВЛЕНИЕ  № 128/19.04.2018г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 19.01.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-3344#3/22.3.2018год: заповед № РД-06-401 / 16.03.2018год. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ І  в кв.12 на с.…

Обявление № 127 от 17.04.2018г. - пазара

   21

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 127/17.04.2018г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 17.04.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс :                                    УТКР-30-60#2/30.03.2018г. заповед № РД-06-495/28.03.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване на…

Обявление № 123 от 17.04.2018г. - пазара

   16

ОБЯВЛЕНИЕ  № 123/17.04.2018г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 17.04.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-60#2/30.03.2018г. заповед № РД-06-495/28.03.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване на общински…

 

RSS Всички новини