Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Първа копка на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция

Първа копка на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция

   1635

    ПОКАНА Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 17 септември 2019 г. (вторник) от 11:00 ч. в залата на II етаж на община Димитровград и „Първа копка” от 11.45ч. на обект в двора на бивша АТЗ болница по повод реализацията на проект „Център за настаняване от семеен тип за възрастни…

Програма за празника на Димитровград

Програма за празника на Димитровград

   4524

Празникът на Димитровград отново ще предложи седмична програма изпъстрена с разнообразни по жанр и съдържание концерти, изложби и спортни турнири. Супер групата "Фондацията" ще гостува за кулминацията на празника на 2 септември, когато ще поднесе за гражданите и гостите на града последния си култов проект посветен на рок музиканта Кирил…

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ И КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „АСИСТЕНТ”

   463

ОБЯВА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ И КАНДИДАТИ  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „АСИСТЕНТ”   Съгласно новия Закона за личната помощ, право на асистент имат: 1. Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или…

За лицата, извършващи хотелиерска дейност - ЕСТИ ( Единна система за туристическа информация)

   611

  УВЕДОМЛЕНИЕ от Общинска администрация Димитровград                       Всяко лице, извършващо хотелиерство е длъжно да направи свой профил и да води регистър за настанените туристи в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма. Към настоящия…

 

RSS Всички новини

РД-06-1547 от 15.10.2019г.

   11

РД-06-1547 от 15.10.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 306/04.10.2019г.

   47

ОБЯВЛЕНИЕ  № 306/04.10.2019г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 04.10.2019г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1815#3/02.09.2019г. заповед № РД-06-1293/30.08.2019г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на ПУП – План за регулация на УПИ І-отреден        „За промишлен и складов терен”…

РД-06-1451 от 27.09.2019г.

   59

РД-06-1451 от 27.09.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 297/26.09.2019г.

   45

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 297/26.09.2019г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 26.09.2019г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2126#1/27.08.2019г. Проект               за  изменение на Подробен устройствен план – План за улична и дворищна  регулация на част от кв. 31 по плана на с.…

 

RSS Всички новини