Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
На тържествена церемония провъзгласени бяха тазгодишните носители на националната и международна литературни награди “Пеньо Пенев”

На тържествена церемония провъзгласени бяха тазгодишните носители на националната и международна литературни награди “Пеньо Пенев”

   320

На тържествена церемония в Димитровград провъзгласени бяха тазгодишните носители на националната и международна литературни награди “Пеньо Пенев”. Лично кметът Иво Димов поднесе юбилейна статуетка, плакет и паричен еквивалент на наградата на поета Георги Ангелов, почетен за носител на националната литературна награда.  Международният приз поднесе председателят на ОБщинския съвет Гергана Кръстева…

Програма за дните на поезията

Програма за дните на поезията

   873

ПРОТОКОЛ на комисията във връзка с Наредба № 41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград

   856

Днес, 26.03.2018 г., комисия, назначена от кмета на Община Димитровград г-н Иво Димов със заповед № РД-06-405/19.03.2018 г. във връзка с Наредба №41 за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването в Община Димитровград в състав: Председател: Гроздан Грозев - общински съветник, председател на ПК „Култура, вероизповедания и средства…

Кметът Иво Димов: Нека децата ни ценят и пазят Свободата. Да обичат Отечеството и с отговорност, разум и сърце да градят бъдещето на България!“

Кметът Иво Димов: Нека децата ни ценят и пазят Свободата. Да обичат Отечеството и с отговорност, разум и сърце да градят бъдещето на България!“

   1687

„На 3 март преди 140 г. започва историята на свободна България. Възкресението на един народ, който близо 500 години е без своя политическа и духовна свобода. Този ден е повод да си припомним защо трябва да сме горди, че сме българи. И да отдадем почит на славните си предци като…

 

RSS Всички новини

РД-06-738 от 23.05.2018г.

   23

РД-06-738 от 23.05.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 169 / 23.05.2018г.

   19

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169 / 23.05.2018г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ   Днес 23.05.2018г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-3463#5/26.04.2018г. заповед №РД-06-633/25.04.2018г. на Кмета на Община Димитровград, с която се отказва одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ І-383 в кв.46…

Временна организация на движението

   23

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-732   Димитровград, 21.05.2018 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и за нормалното протичане на дефиле на абитуриенти на открита сцена на площад България, град Димитровград,   Н А Р Е Ж ДА М:   Временно…

ОБЯВЛЕНИЕ № 155 ОТ 18.05.2018

   29

ОБЯВЛЕНИЕ  № 155/18.05.2018г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес: 18.05.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-98#3/17.4.2018год: заповед № РД-06-571 / 13.04.2018год. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за допълване на кадастралната основа на имоти с пл.№№ 619, 625, 621 и…

 

RSS Всички новини