Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
“Безопасност по пътищата” бе темата на образователна беседа, организирана от Общината

“Безопасност по пътищата” бе темата на образователна беседа, организирана от Общината

   49

“Безопасност по пътищата” бе темата на образователна беседа, която събра второкласници от димитровградското основно училище „Алеко Константинов“. Инициативата е подета от Община Димитровград като част от превенция по опазване здравето и живота на подрастващите. На достъпен за малките език журналистката от БНР Емилия Антова разговаря за опасностите, които дебнат по…

КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ХИМН НА ДИМИТРОВГРАД

   31

На основание Решение №580/30.03.2017г. на Общински съвет - Димитровград и във връзка с Протокол №2 на Комисията за определяне на текст на химн на Димитровград, сформирана с Решение №396/29.09.2016г.   ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   Допуска текста на Ана Топалова за участие в конкурса за създаване на химн на Димитровград.    …

Нова детска площадка откри днес кметът Иво Димов

Нова детска площадка откри днес кметът Иво Димов

   53

Нова детска площадка откри днес кметът Иво Димов. Новата придобивка е изградена в района на ул. “Софроний Врачански” като съвместно начинание на Община Димитровград и организацията за разделно събиране на отпадъци от опаковки „Екопак България“, която се грижи за цветните контейнери в града.  Кметът Иво Димов сподели, че идеята за…

101 новородени получиха свое дръвче навръх днешната Цветница

101 новородени получиха свое дръвче навръх днешната Цветница

   129

  101 новородени получиха свое дръвче навръх днешната Цветница. 58 от заявилите желание да засадят фиданка „Червен дъб“ се възползваха от предоставяната за първа година от Общината възможност засаждането да се извърши на различно място, за да могат родителите на новородените да полагат пълноценни грижи за дръвчето. Останалите – в…

 

RSS Всички новини

Заповед №РД-06-602

   12

Заповед №РД-06-602uploads/posts/rd-06-602-ot-25042017g.pdf

обявление №170

   11

ОБЯВЛЕНИЕ  № 170 / 24.04.2017г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ         Днес 24.04.2017 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-19#2/22.03.2017г. заповед №РД-06-398/21.03.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за  изменение на ПУП - План за регулация, с който…

обявление №169

   25

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169/21.04.2017г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                  Днес, 21.04.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-388#3/22.03.2017г. Скица – проект   за изменение на ПУП – План за регулация /коригиран Проект/      на УПИ І-603 и УПИ ІІ-604 в кв.…

Съобщение по чл.55а от Правилника за прилагане на Закона за концесиите - язовир №314 с.Ябълково и №147 Меричлери

   23

С  Ъ О  Б  Щ  Е  Н  И  Е   На основание чл.55а ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите и във връзка с решения №№534 и 535 от 23.02.2017 г. на Общински съвет Димитровград   Община Димитровград   съобщава, че отварянето на предложенията за предоставяне на общинска…

 

RSS Всички новини