Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета

ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

   46

  ПОКАНА за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Димитровград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020   До: Заинтересованите страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията…

Гражданите и юридическите лица вече могат да заплащат дължимите данъци и такси

Гражданите и юридическите лица вече могат да заплащат дължимите данъци и такси

   69

Гражданите и юридическите лица в Община Димитровград вече могат да заплащат дължимите данъци и такса “смет” на касите на общинския отдел "Приходи". Пращане може да бъде направено и по електронен път, чрез ПОС терминал или в клоновете на “Български пощи”.  Всеки може да провери дължимите суми на сайта на Община…

Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди  „Пеньо Пенев” 2018г.

Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди „Пеньо Пенев” 2018г.

   89

На основание Наредба №42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение №524/23.02.2017г. и изменена с Решение №607/25.05.2017г. на Общински съвет – Димитровград     ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ПРИЕМА   Предложения за носители на Националната и Международната литературни награди  „Пеньо Пенев” 2018г.     Национална литературна награда…

Кметът Иво Димов подкрепи кампанията инициативата Национална седмицата на четенето

Кметът Иво Димов подкрепи кампанията инициативата Национална седмицата на четенето

   75

Кметът на Община Димитровград Иво Димов днес подкрепи кампанията на Министерство на образованието и науката в инициативата Национална седмицата на четенето. Малко преди обед той гостува на петокласници от основно училище „Алеко Константинов“ и чете с тях от книжка с отбрани приказки. Наученото ще отвори пред вас много нови хоризонти,…

 

RSS Всички новини

ОБЯВЛЕНИЕ № 20 от 19.01.2018г.

   16

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 20/19.01.2018г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес, 19.01.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2930#3/22.12.2017г. заповед № РД-06-2031/20.12.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І-1585 и УПИ…

ОБЯВЛЕНИЕ №12 ОТ 15.012018Г.

   29

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е № 12 / 15.01.2018год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 15.01.2018год. в Община Димитровград…

ОБЯВЛЕНИЕ №11 от15.01.2018Г.

   26

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg   О Б Я В Л Е Н И Е № 11 / 15.01.2018год.   К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л   Днес 15.01.2018год. в Община Димитровград…

РД-06-61 от 11.01.2018г.

   358

uploads/posts/rd-06-61-ot-11012018g.pdf

 

RSS Всички новини