Димитровград винаги е имал амбиции да е сред първите. В началото на 2014 година градът стана част от 27-я културен маршрут към Съвета на Европа, а туризмът е сред стратегическите приоритети, които развиваме. Градът има неповторимите дадености на географията, инфраструктурата и най-вече хората. Със своето местоположение и културно наследство общината разполага с огромен потенциал и възможности. На територията й преминават основни транспортни коридори, които свързват Европа с Азия и международния трафик по пътната ос север-юг.
Това благоприятства развитието на бизнеса и създава уникална среда за инвестиции.


Културният облик на града се изгражда както от красотата на специфичните архитектурни ансамбли, така и от завладяващата атмосфера на добре запазени археологични обекти. Неразривно свързан с европейската история Димитровград и днес е средище за провеждане на международни и национални форуми.

Ценим миналото на нашия град, гордеем се с настоящето му и успешно градим бъдещето му!

Добре дошли в Димитровград!

   Отчет на кмета
Кметът Иво Димов откри напълно реновираната сграда на детската градина в село Черногорово

Кметът Иво Димов откри напълно реновираната сграда на детската градина в село Черногорово

   121

Кметът на Общината Иво Димов откри днес напълно реновираната сграда на детската градина в димитровградското село Черногорово. Навръх Деня на народните будители градоначалникът преряза лентата на обновената с 155 000 лева сграда. Това стана в присъствието на зам.-областния управител д-р Стефка Здравкова и на кмета на Черногорово Живко Янков. Нужните…

Община Димитровград с официална регистрация в Системата за сигурно електронното връчване

Община Димитровград с официална регистрация в Системата за сигурно електронното връчване

   189

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че община Димитровград има официална регистрация в Системата за сигурно електронното връчване. е-Връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица.  Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията чрез системата…

Покана за кандидатстване по общинска програма „Димитровград на младите”

   158

Община Димитровград предоставя възможност на млади хора, които имат идеи и инициират  нови проекти да получат възможност за финансирането им. С  програмата „Димитровград на младите” се насочват усилия към повишаване на качеството на образователния процес, инициативността, отговорността и активността, чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата, учениците и младите…

Есенен салон на изкуствата' 2018 - Програма

Есенен салон на изкуствата' 2018 - Програма

   249

 

RSS Всички новини

РД-06-1663 от 15.11.2018г.

   22

РД-06-1663 от 15.11.2018г.

РД-06-1662 от 15.11.2018г.

   27

РД-06-1662 от 15.11.2018г.

РД-06-1651 от 15.11.2018г.

   31

РД-06-1651 от 15.11.2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 348 / 14.11.2018г.

   26

ОБЯВЛЕНИЕ  № 348 / 14.11.2018г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ               Днес 14.11.2018г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1030#4/18.10.2018г. заповед №РД-06-1495/16.10.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект  на Подробен устройствен план - план за регулация, с който  имота се урегулира и…

 

RSS Всички новини