ОП СПИОПТ

ОП СПИОПТ

Управител: Ангел Тенев Колев
АДРЕС: град Димитровград, ул. „Ивайло” № 4

Контакти:
Тел: 0391/ 6 11 71
Тел/факс: 0391/ 6 11 70
e-mail: [email protected]
www.napazar.dimitrovgrad.bg 

Общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” /СПИОПТ/, гр. Димитровград е създадено с Решение № 286/01.01.1997 г. на ОБС – Димитровград. През последните години общинското предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” /СПИОПТ/ - Димитровград се утвърди, като едно от най-големите тържища в страната.

 

Структурата на ОП „СПИОПТ” включва следните пазари:

1. Зеленчуков /бабин/ пазар

 • Специализиран пазар за плодове и зеленчуци;
 • Местоположение: ул. „Елин Пелин”;
 • Работи ежедневно;
 • За контакти: 0391/ 6 60 96;

2. Нов промишлен пазар 

 • Пазар за промишлени стоки и облекла;
 • Изграден е в непосредствена близост до зеленчуковия пазар;

3. Автопазар

 • Обособено тържище за продажба на леки автомобили, части за тях, гуми и промишлени стоки.
 • Разположен е в западната част на спортен комплекс „Миньор”, с вход откъм бул. „Стефан Стамболов”;
 • Работно време: неделя;
 • Телефон за контакти: 0391/ 6 11 72;

4. Неделен промишлен пазар

 • Разположен е между бул. „Стефан Стамболов”, ул. „Ивайло” и жп линията;
 • Обособени са девет основни сектора, върху които са разположени обектите на търговците. В централната част са разположени маси за продажба на плодове и зеленчуци;
 • На Неделен пазар се намират и офисите на ОП „СПИОПТ”, град Димитровград;
Работно време:
Петък: 10.00 до 21.00 ч.
Събота: 08.00 до 16.00 ч.
Неделя: 08.00 до 16.00 ч.
За контакти: 0391/ 6 11 90
0391/ 6 11 73