ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

op2.jpg

Предмет на дейност:

 • настилка на базалтови, решетъчни плочи;
 • асфалтови настилки;
 • трошенокаменна настилка с валиране
 • водоснабдяване и канализации, поддръжка улични оттоци, повдигане и сваляне на улични шахти;
 • вертикална и хоризонтална улична маркировка;
 • ремонт покривни конструкции;
 • постно и блажно боядисване;
 • монтаж и поддръжка градински пейки;
 • транспортни услуги, услуги с тежка механизация;
 • производство на бетонови изделия, варови и бетонови разтвори;
 • зидарски работи

Управител: Тихомир Гочев
АДРЕС: град Димитровград, ул. „Строителна” 17

За контакти:
Ел. поща: [email protected]