ОП "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР" - ДИМИТРОВГРАД

Изображение 27362

ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР"
ДИМИТРОВГРAД

 

Общинското предприятие "Детски и младежки център" е структура с основни дейности в социализацията на деца и младежи, създадена на 01.09.2008г. с Решение № 263/31.07.2008г.  на Общински съвет – Димитровград. Тя предоставя възможности и извънкласни форми за забавление и учене, неформално и гражданско образование. Ние инвестираме върху младежите и обръщаме внимание на гласовете им като основен източник на нови идеи, творчество и художествено изразяване. Основните ни дейности са насочени към извънкласни школи и клубове за работа с деца и младежи, образователни дейности, културни мероприятия, междукултурни дейности.

 

 

Адрес:

Общинско предпиятие "Детски и младежки център"
гр. Димитровград

ул. "Св. Климент охридски" 7

Директор: Евгени Пенев

тел. : 0391/ 6-64-10;  0885 67 11 66 

е-mail: [email protected]

facebook: ОП"Детски и младежки център"-Димитровград