ОП "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР" - ДИМИТРОВГРАД

ОП

ОП ”Детски и младежки център” - Димитровград е общинска структура, чиято дейност е насочена към социализацията на децата и младите хора, предоставяне на интересни образователни дейности за тяхното свободно време.


Целта на организацията е задоволяване нуждите на децата и младежите от общината според интересите им в свободното време в извънучилищни форми на образование и спорт, чрез организиране на различни младежки инициативи. Да осигури на всички деца и младежи устойчиви и позитивни взаимоотношения и практики, както и различни възможности за неформално обучение, което ще им помогне да се развият в здрави, полезни, разумни и отговорни личности.

Адрес: 
град Димитровград, ул. “Св.Кл.Охридски”7

Контакти:
телефон: 6-46-87
електронна поща: opdmc@abv.bg
Facebook: ОП ”Детски и младежки център” – Димитровград

Файлове: