Обратна връзка

Адрес за кореспонденция:
6400 гр. Димитровград, бул. "Г. С.Раковски” № 15

Телефони: 
0391/68210; 68212; факс: 0391/66764
e-mal: [email protected];