Общински предприятия

ОП СПИОПТ

Управител: Ангел Тенев Колев АДРЕС: град Димитровград, ул. „Ивайло” № 4 Контакти: Тел: 0391/ 6 11 71 Тел/факс: 0391/ 6 11 70 e-mail: op_spiopt@mail.bg www.napazar.dimitrovgrad.bg  Общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” /СПИОПТ/, гр. Димитровград е създадено с Решение № 286/01.01.1997 г. на ОБС – Димитровград.…

ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

Предмет на дейност: настилка на базалтови, решетъчни плочи; асфалтови настилки; трошенокаменна настилка с валиране водоснабдяване и канализации, поддръжка улични оттоци, повдигане и сваляне на улични шахти; вертикална и хоризонтална улична маркировка; ремонт покривни конструкции; постно и блажно боядисване; монтаж и поддръжка градински пейки; транспортни услуги, услуги с тежка механизация; производство…

ОП "ТРАУРЕН ОБРЕДЕН ДОМ"

Дейност: Извършва пълен пакет услуги по погребения; Поддръжка гробни места в гробищните паркове; Извършва безплатен транспорт всяка събота до нов и стар гробищен парк; Управител: Славея Михайлова Адрес: град Димитровград, ул. "Цар Симеон" 11 Телефони: 0391/ 6 68 52 0391/ 6 48 35 мобилен телефон: 0882 525 153 ел. поща: trauren_dom@abv.bg …

ОП "ОКДПО"

Предмет на дейност: организация, управление и поддържане на реда в общинските паркинги, зони за паркиране и гаражи; инкасиране на определените от Общински съвет такси и цени за ползване на горепосочените общински имоти; подпомагане опазването на обществения ред; стопанисване и управление на училищни автобуси общинска собственост; извършване превоз на ученици; Управител:…

ОП "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР" - ДИМИТРОВГРАД

ОП ”Детски и младежки център” - Димитровград е общинска структура, чиято дейност е насочена към социализацията на децата и младите хора, предоставяне на интересни образователни дейности за тяхното свободно време. Целта на организацията е задоволяване нуждите на децата и младежите от общината според интересите им в свободното време в извънучилищни…