Общински предприятия

ОП "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР" - ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕТСКИ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР" ДИМИТРОВГРAД   Общинското предприятие "Детски и младежки център" е структура с основни дейности в социализацията на деца и младежи, създадена на 01.09.2008г. с Решение № 263/31.07.2008г.  на Общински съвет – Димитровград. Тя предоставя възможности и извънкласни форми за забавление и учене, неформално и гражданско…

ОП "ОКДПО"

Предмет на дейност: организация, управление и поддържане на реда в общинските паркинги, зони за паркиране и гаражи; инкасиране на определените от Общински съвет такси и цени за ползване на горепосочените общински имоти; подпомагане опазването на обществения ред; стопанисване и управление на училищни автобуси общинска собственост; извършване превоз на ученици; Управител:…

ОП "ТРАУРЕН ОБРЕДЕН ДОМ"

Дейност: Извършва пълен пакет услуги по погребения; Поддръжка гробни места в гробищните паркове; Извършва безплатен транспорт всяка събота до нов и стар гробищен парк; Управител: Славея Михайлова Адрес: град Димитровград, ул. "Цар Симеон" 11 Телефони: 0391/ 6 68 52 0391/ 6 48 35 мобилен телефон: 0882 525 153 ел. поща: [email protected] …

ОП „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”

Предмет на дейност: настилка на базалтови, решетъчни плочи; асфалтови настилки; трошенокаменна настилка с валиране водоснабдяване и канализации, поддръжка улични оттоци, повдигане и сваляне на улични шахти; вертикална и хоризонтална улична маркировка; ремонт покривни конструкции; постно и блажно боядисване; монтаж и поддръжка градински пейки; транспортни услуги, услуги с тежка механизация; производство…

ОП СПИОПТ

ОП СПИОПТ Директор : Росица Маринова адрес централен офис: 6400 Димитровград,ул.”Ивайло”№4 тел.0391/6 11 71, 0888/45 90 85,e-mail: [email protected] Касов салон 6400 Димитровград,ул.”Ивайло”№2 , тел.0391/6 11 73 и 0888/45 97 54 www.pazardimitrovgrad.bg   Общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” /СПИОПТ/, гр. Димитровград е създадено с Решение…