Банкови сметки

НОВА БАНКОВА СМЕТКА ОТ 1.06.2016 Г.

ПОЩЕНСКА БАНКА ДИМИТРОВГРАД

IBAN: BG07BPBI79268465363501

BIC: BPBIBGSF

 

ВИД ПЛАЩАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

44 21 00

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ

44 22 00

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО

44 23 00

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВА

44 24 00

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВА

44 25 00

ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН ИМОТИ И МПС

44 28 00

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

44 34 00

ПЪТЕН ДАНЪК И ЛИХВИ

44 65 00

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

44 80 07

ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

44 14 00

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТ/ ДАНЪК

 

свали като .pdf