Банкови сметки

ПОЩЕНСКА БАНКА ДИМИТРОВГРАД

Банкови сметки:

Приходна 7311: BG 07 BPBI 7926 8465 3635 01

Бюждетна разплащателна 7304: BG 03 BPBI 7926 3165 3635 01

Набирателна 1724: BG 91 BPBI 7926 3365 3635 01

Извънбюджетна 7443: BG 98 BPBI 7926 3265 3635 53

BIC: BPBIBGSF

 

ВИД ПЛАЩАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

44 21 00

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ

44 22 00

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО

44 23 00

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВА

44 24 00

ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВА

44 25 00

ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН ИМОТИ И МПС

44 28 00

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

44 34 00

ПЪТЕН ДАНЪК И ЛИХВИ

44 65 00

НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

44 70 00

ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

44 80 01

ТАКСА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

44 80 07

ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

44 80 90

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ

44 14 00

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТ/ ДАНЪК