Банкови сметки

ПОЩЕНСКА БАНКА ДИМИТРОВГРАД

Банкови сметки:

Приходна 7311: BG 07 BPBI 7926 8465 3635 01

Бюждетна разплащателна 7304: BG 03 BPBI 7926 3165 3635 01

Набирателна 1724: BG 91 BPBI 7926 3365 3635 01

Извънбюджетна 7443: BG 98 BPBI 7926 3265 3635 53

BIC: BPBIBGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ НАИМЕНОВАНИЕ
44 21 00 ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ
44 22 00 ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО
44 23 00 ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВА
44 24 00 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВА
44 25 00 ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН ИМОТИ И МПС
44 28 00 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
44 34 00 ПЪТЕН ДАНЪК И ЛИХВИ
44 65 00 НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
44 80 07 ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
44 14 00 ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТ/ ДАНЪК