Избори

 

 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

 

СЪОБЩЕНИЯ И РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДИМИТРОВГРАД

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК

Провеждане на предизборни срещи и мероприятия

Поставяне на агитационни материали

Предварителен избирателен списък-част I-Местни избори - 27.10.2019г.

Заповед за определяне на избирателните секции

Приложение №1-ОБХВАТ СЕКЦИИ

Заповед за определяне местата за обявяване на Избирателните списъци

Списък на кметствата, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства

Покана за провеждане на консултации за състав на ОИК

Централна избирателна комисия

Указ № 163 от 10 юли 2019г. за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г. (Обн., ДВ бр. 56 от 16.07.2019г.)

 

 

 

 

 

 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изплащане на възнаграждения на членове на СИК

График за раздаване на изборни материали на 25.05.2019г.

Временна организация на движението във връзка с избори за членове на Европейския парламент от Република България

Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват в изборния ден

Обучение на СИК

Безплатен телефон за справки по ЕГН в избирателните списъци на община Димитровград

Списък на заличените лица-ЕП-26.05.2019г.

Секции, в които ще има машинно гласуване

Съобщение-Промяна на адресите и местата за гласуване на секции от №21 до №27

Избирателен списък-част II - ЕП-26.05.2019г

Справка за номер на избирателна секция и място на гласуване

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград

Съобщение за граждани на друга държава

Приложение  N 11-ЕП-декларация европейски граждани

 

свали като .pdf