Избори

Частичен избор за кмет на кметство Ябълково

Заповед за определяне на местата за обявяване на изборателните списъци

Заповед за образуване на избирателни секции

Указ № 113 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ябълково на 02.07.2017г.

Избирателни списъци-част  I -Избори за кмет на с.Ябълково-02.07.2017г.

Заповед за определяне местата и условията за поставяне на агитационни материали

Заповед за определяне на места за провеждане на предизборни срещи и мероприятия

Списък на заличените лица - Избори за кмет на с.Ябълково - 02.07.2017 г.

График за предаване на изборни материали на СИК

 

Избори за Народно събрание 2017

Заповед за ограничаване на движението

Мерки за подпомагане гласуването на избиратели със затруднение в придвижването

График за раздаване на изборни материали

Обучение на секционни избирателни комисии

Безплатен телефонен номер за справка в избирателните списъци - 080020049

Укази на президента

Централна избирателна комисия

Заповед на Кмета на Община Димитровград за образуване на избирателни секции на територията на общината

Приложение № 1 - обхват на избирателните секции

Заповед на Кмета на Община Димитровград за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Предварителен избирателен списък на Община Димитровград във връзка с Изборите за Народно Събрание на 26.03.2017г.

Списък на заличените лица - Избори за Народно събрание - 26.03.2017г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по електронен път

Заявление - декларация за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува изън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди прадаване на избирателния списък на СИК

Заявление за изключване на списъка от заличените лица, преди предаването на избирателния списък

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Покана за консултации, относно определяне съставите на СИК

Заповед за депозит и поставяне на агитационни материали

Заповед за определяне места за провеждане на предизборни мероприятия

свали като .pdf