Избори

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

График за раздаване на изборни материали на 25.05.2019г.

Временна организация на движението във връзка с избори за членове на Европейския парламент от Република България

Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват в изборния ден

Обучение на СИК

Безплатен телефон за справки по ЕГН в избирателните списъци на община Димитровград

Списък на заличените лица-ЕП-26.05.2019г.

Секции, в които ще има машинно гласуване

Съобщение-Промяна на адресите и местата за гласуване на секции от №21 до №27

Избирателен списък-част II - ЕП-26.05.2019г

Справка за номер на избирателна секция и място на гласуване

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград

Предварителен избирателен списък - Част I -Евроизбори 26.05.2019г.

Заповед за определяне на помещения за провеждане на предизборни срещи и мероприятия

Заповед за поставяне на агитационни материали

Съобщение за граждани на друга държава

Приложение  N 11-ЕП-декларация европейски граждани

Заповед за определяне на избирателни секции-ЕП-26.05.2019г.

Приложение №1-ОБХВАТ СЕКЦИИ

Заповед за местата за обявяване на избирателните списъци-ЕП-26.05.2019г

Указ №53/19.03.2019г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.

Централна избирателна комисия

свали като .pdf