Избори

Частичен избор за кмет на кметство Ябълково

Заповед за определяне на местата за обявяване на изборателните списъци

Заповед за образуване на избирателни секции

Указ № 113 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ябълково на 02.07.2017г.

Избирателни списъци-част  I -Избори за кмет на с.Ябълково-02.07.2017г.

Заповед за определяне местата и условията за поставяне на агитационни материали

Заповед за определяне на места за провеждане на предизборни срещи и мероприятия

Списък на заличените лица - Избори за кмет на с.Ябълково - 02.07.2017 г.

График за предаване на изборни материали на СИК

 

Избори за Народно събрание 2017

Заповед за ограничаване на движението

Мерки за подпомагане гласуването на избиратели със затруднение в придвижването

График за раздаване на изборни материали

Обучение на секционни избирателни комисии

Безплатен телефонен номер за справка в избирателните списъци - 080020049

Укази на президента

Централна избирателна комисия

Заповед на Кмета на Община Димитровград за образуване на избирателни секции на територията на общината

Приложение № 1 - обхват на избирателните секции

Заповед на Кмета на Община Димитровград за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Предварителен избирателен списък на Община Димитровград във връзка с Изборите за Народно Събрание на 26.03.2017г.

Списък на заличените лица - Избори за Народно събрание - 26.03.2017г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес по електронен път

Заявление - декларация за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува изън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди прадаване на избирателния списък на СИК

Заявление за изключване на списъка от заличените лица, преди предаването на избирателния списък

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Покана за консултации, относно определяне съставите на СИК

Заповед за депозит и поставяне на агитационни материали

Заповед за определяне места за провеждане на предизборни мероприятия

 

 

 

Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум` 2016

 

Безплатен телефонен номер за справки в избирателните списъци - 080020049

Списък заличени лица - Президентски избори II тур 13.11.2016г.

Списък заличени лица - Президентски избори 06.11.2016г.

Списък заличени лица - Национален референдум-06.11.2016г

Избирателен списък за изборите за президент и вицепрезидент на 6.11.2016г.

Избирателен списък за изборите за национален референдум на 6.11.2016г.

Хронограма

Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент

Образци на изборни книжа

РИК Хасково

Места за обявяване на избирателни списъци

Избирателни секции на територията на община Димитровград

Обхват на избирателните секции на територията на община Димитровград

Покана за консултации, относно определяне съставите на СИК

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна - Формуляр за изтегляне

Заповед, относно определяне местата за провеждане на разяснителна кампания, предизборни срещи, митинги и др.

Заповед, относно поставянето на агитационни материали

Информационен лист - референдум 2016

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Методически указания на ЦИК за работа на СИК

Обучения на СИК от РИК

График за раздаване на изборни книжа и материали

Гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно - двигателния апарат или зрението - секции и телефон за връзка

Обучителен видео материал за Секционните избирателни комисии

Заповед за ограничаване на движението и паркирането на превозни средства на 5.11.2016г.

Заповед за ограничаване на движението и паркирането на превозни средства на 12.11.2016г.

График за раздаване на изборни книжа на 12.11.2016г.

Изплащане на възнаграждения на СИК

 

 

Местни избори 2015

Гласуване - местни избори 2015г.

Решение № 1313/29.05.2014г. на ОбС Димитровград, относно поставянето на агитационни материали

Указ № 162 за насрочване на избори 2015г.

Указ № 163 за определяне дата за произвеждане на национален референдум

Заповед РД-06-1436/19.08.2015г., относно провеждане на предизборни срещи, събрания, митинги и манифестации

Заповед РД-06-1437/19.08.2015г., относно поставяне на агитационни материали

Списък на населените места в община Димитровград със статут на кметство

Протокол за извършена проверка, относно спазване изискванията на чл.92 и чл.99а от ЗГР

Покана за провеждане на консултации за съставяне на Общинска избирателна комисия

Назначаване на ОИК - Димитровград

Заповед № РД-06-1520/01.09.2015г. за образуване на избирателни секции

Приложение №1 към Заповед №1520/01.09.2015г. - обхват на избирателните секции на територията на община Димитровград

Заповед № РД-06-1521/01.09.2015г., относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Важни дати във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

Важни дати във връзка с националния рефердум на 25.10.2015г.

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК-ЧАСТ I - ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 24.10.2015Г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК-ЧАСТ II - ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 24.10.2015Г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК-ЧАСТ I -НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 24.10.2015Г.

БЕЗПЛАТЕН ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ ПО ЕГН В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Съобщения във връзка с:

1. Крайният срок за приемане на документи за регистрация от политическите партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за регистриране на кандидатски листи за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

2. Жребият за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове

3. Жребият за определяне на  реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Информационен лист във връзка с предстоящия национален референдум

Информационно - разяснителна кампания на ЦИК

Гласуване на глосоподаватели с увредено зрение или със затруднения в продвижването

Обучение на секционните избирателни комисии

Списък на заличените лица - Местни избори - 25.10.2015 г.

Списък на заличените лица - Референдум - 25.10.2015 г.

График за раздаване на изборни материали

Методически указания за СИК

График за раздаване на изборни материали за провеждане на втори тур

Изплащане на възнаграждения на СИК

Заповед № РД-06-1899/10.11.2015 г.

 

свали като .pdf