Избори

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изплащане на възнаграждения на членове на СИК

График за раздаване на изборни материали на 25.05.2019г.

Временна организация на движението във връзка с избори за членове на Европейския парламент от Република България

Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват в изборния ден

Обучение на СИК

Безплатен телефон за справки по ЕГН в избирателните списъци на община Димитровград

Списък на заличените лица-ЕП-26.05.2019г.

Секции, в които ще има машинно гласуване

Съобщение-Промяна на адресите и местата за гласуване на секции от №21 до №27

Избирателен списък-част II - ЕП-26.05.2019г

Справка за номер на избирателна секция и място на гласуване

Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград

Предварителен избирателен списък - Част I -Евроизбори 26.05.2019г.

Заповед за определяне на помещения за провеждане на предизборни срещи и мероприятия

Заповед за поставяне на агитационни материали

Съобщение за граждани на друга държава

Приложение  N 11-ЕП-декларация европейски граждани

Заповед за определяне на избирателни секции-ЕП-26.05.2019г.

Приложение №1-ОБХВАТ СЕКЦИИ

Заповед за местата за обявяване на избирателните списъци-ЕП-26.05.2019г

Указ №53/19.03.2019г. за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г.

Централна избирателна комисия

свали като .pdf