Оценка на общински услуги

Оцени обслужването от Общинската администрация

Оцени обслужването от отдел Деловодство

Оцени обслужването от отдел ГРАО

Оцени обслужването от отдел Общинска собственост

Оцени обслужването от отдел Кадастър

Оцени обслужването от отдел Приходи

Оцени обслуването от екип Касов салон

Оцени обслужването от отдел Обслужване на клиенти

Оцени обслужването от общинска администрация кв. Марийно

Оцени обслужването от общинска администрация кв. Черноконево

Оцени обслужването от кметство Меричлери

Оцени обслужването от кметство с. Добрич

Оцени обслужването от кметство с. Крепост

Оцени обслужването от кметство с. Радиево

Оцени обслужването от кметство с. Ябълково

Оцени обслужването от кметство с. Горски извор

Оцени обслужването от кметство с. Черногорово

Оцени обслужването от кметство с. Брод