Оценка на общински услуги

holler.live

Оцени обслужването от Общинската администрация

Оцени обслужването от отдел Деловодство

Оцени обслужването от отдел ГРАО

Оцени обслужването от отдел Общинска собственост

Оцени обслужването от отдел Кадастър

Оцени обслужването от отдел Приходи

Оцени обслуването от екип Касов салон

Оцени обслужването от отдел Обслужване на клиенти

Оцени обслужването от общинска администрация кв. Марийно

Оцени обслужването от общинска администрация кв. Черноконево

Оцени обслужването от кметство Меричлери

Оцени обслужването от кметство с. Добрич

Оцени обслужването от кметство с. Крепост

Оцени обслужването от кметство с. Радиево

Оцени обслужването от кметство с. Ябълково

Оцени обслужването от кметство с. Горски извор

Оцени обслужването от кметство с. Черногорово

Оцени обслужването от кметство с. Брод