Кметове на общината

1. ПЕТЪР ПЕТКОВ ПАРАПАНОВ

Председател на ГНС – Димитровград в периода 1948 г. – 1950 г.

2. ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

Председател на ГНС – Димитровград в периода 1950 г. - 1951 г.

3. ВАСИЛ ЯНЕВ ШАЛАПАТОВ

Председател на ГНС – Димитровград в периода 1951 г.-1952 г.

4. ПЕТКО СТОЙКОВ ПАУНОВ

Председател на ГНС – Димитровград в периода 1952 г.-1955 г.

5. ЛОЗКО ДАНЕВ ПИЛЕВ

Председател на ГНС – Димитровград през 1955 г.

6. ИНЖ. ЯНКО САВОВ ГИНЕВ

Председател на ИК НА ГНС – Димитровград в периода 1955 г.-1956 г. и 1966г.-1970 г.

7. ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ТРАЙКОВ- ТУШО

Председател на ИК НА ГНС – Димитровград в периода 1956 г.-1966 г.

8. ХРИСТО ХРИСТОВ ШИШКОВ

Председател на ИК НА ГНС – Димитровград в периода 1971 г.- 1979 г.
Председател на ОбНС на селищна система –Димитровград в периода 1979 г.-1983 г

9. САШО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

Председател на ИК на ОбНС – Димитровград в периода 1983 г.-1990 г.

10. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ

Председател на временния изпълнителен комитет на ОбНС – Димитровград в периода 3.10. 1990 г. – 20.10.1991 г.
Кмет на Община Димитровград в периода 1991- 1994 г.

11. ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ВрИД Кмет на Община Димитровград в периода 8.11.1994 – 12.03.1995 г.
Кмет на Община Димитровград в периода 1995 г. - 1999 г.

12. Инж. ДИМИТЪР ХАДЖИИВАНОВ

Кмет на Община Димитровград в периода 1999 г. - 2007 г.

13. СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Кмет на Община Димитровград в периода 2007 г. – 2011 г.

14. ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград