Заместник кметове

СВЕТОСЛАВ СТОЙКОВ

Заместник-кмет:

 • ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ;
 • КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ;
 • ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ;
 • УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ;
 • ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ


Стая № 53
бул. "Г. С. Раковски" № 15

Телефон: 0391/68 205
Електронна поща: [email protected]

 

Образование и кариера:

 • „Мениджмънт в международния бизнес“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
 • Заместник кмет на Община Димитровград от ноември 2011г.
 • Регионален управител на „Райфайзен България” ЕАД, офис Димитровград – 2002г. – 2011г.
 • Кредитен инспектор „Обединена българска банка”, клон Димитровград – 1998г. – 2002г.
 • Владее английски език

 


ЯШО МИНКОВ

Заместник-кмет:

 • ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Стая № 42
бул."Г.С.Раковски" №15

Телефон: 0391/ 68 228
Електронна поща: [email protected]

 

Образование и кариера:

 • Магистър „Икономика и управление на промишлеността“ във ВИНС гр.Варна и магистър „Право” в Югозападен университет „Неофит Рилски” гр.Благоевград
 • Заместник кмет на Община Димитровград от юни 2014г.
 • Директор Дирекция „Европейски програми и проекти” в „Булгарконтрола” АД, София
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството, участва в разработването на програмите ОП„Регионално развитие 2007-2014” и ОП”Трансгранично сътрудничество” – 2004г. – 2009г.
 • Народен представител в 37-то и 38-то Народно събрание
 • Владее английски език