Е-сигнал

Електронна поща за мнения, сигнали, корупция, похвали и предложения на гражданите

Гражданите могат да подават сигнали на електронни адреси: [email protected] и [email protected] 

Няма ограничение за естеството или броя на сигналите, които един гражданин може да подаде. По всеки сигнал ще бъдат вземани мерки по компетентност, в зависимост от неговия характер.

Стремежът на общинска администрация е по този начин да се създаде още един способ за комуникация и обратна връзка от гражданите към местната власт.

 

МНЕНИЕТО ВИ Е ВАЖНО ЗА НАС!

Анонимността Ви ще бъде гарантирана в рамките на закона.

Сигнали за нередности могат да се подават и на ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН : 0391-6-82-22