Местни данъци и такси

Административни услуги - местни данъци и такси

Проверка и плащане на дължимите данъци и такси

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3,5 тона

Полезна информация

Съобщения по чл.32 от ДОПК

За нотариусите


 

БАНКОВИ СМЕТКИ

ПОЩЕНСКА БАНКА ДИМИТРОВГРАД

BIC: BPBIBGSF

Приходна 7311: BG 07 BPBI 7926 8465 3635 01- за преводи в лева

Бюджетна разплащателна 7304: BG 03 BPBI 7926 3165 3635 01 - за преводи от други страни във валута

 

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

ОСНОВАНИЕ

44 14 00

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТ) ДАНЪК И ЛИХВИ И ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

44 21 00

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЛИХВИ

44 22 00

ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО

44 23 00

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И ЛИХВИ

44 24 00

ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЛИХВИ

44 25 00

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН

44 28 00

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК И ЛИХВИ

44 34 00

ДРУГИ ДАНЪЦИ

44 65 00

ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

44 80 07

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ