Контакти

Адрес:6400, Димитровград, бул. “Г. С. Раковски” № 15
Телефон:0391/ 68 203
Факс:0391/ 66 698
E-mail:obshtina@dimitrovgrad.bg


captcha


 

 

Общинска администрация - Димитровград

№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име и фамилия № на стая Телефонен номер e-mail адрес
1 Кмет на община Иво  Димов 41 68203 kmet@dimitrovgrad.bg
2 Заместник-кмет   53 68205  
3 Заместник-кмет Светослав Стойков 53 68206 zamkmet@dimitrovgrad.bg
4 Заместник-кмет Яшо Минков 42 68228 y.minkov@dimitrovgrad.bg
5 Общински съвет - председател Гергана Кръстева 55 68210 obs@dimitrovgrad.bg
6 Секретар Венета  Колева 43 68209 sekretar@dimitrovgrad.bg
7 Главен архитект Томи  Томов 74 68257 glarchitect@dimitrovgrad.bg
8 Главен вътрешен одитор Димитър Михов 112 68312 odit@dimitrovgrad.bg
9 Старши вътрешен одитор Динка Василева 112 68227  
10 Финансов контрольор Антоанета  Джимова 114 68226 sfuk@dimitrovgrad.bg

А. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

І. Дирекция "Административни дейности"

11 Главен експерт Катерина Мазгалова 125 68250 to@dimitrovrgad.bg
12 Старши експерт Панка  Славчева 121 68247 p.slavcheva@dimitrovgrad.bg
13 Старши експерт "ИОТ" Огнян Тонев 65 68229 iot@dimitrovgrad.bg
14 Старши експерт "ИОТ" Антон Джангозов 91 68230 it@dimitrovgrad.bg
15 Младши експерт Донка Тенева 41 68203 obshtina@dimitrovgrad.bg
16 Младши експерт Любка Георгиева 53 68207  
17 Старши специалист Росица Демирева 115 68234, 68214 delovodstvo@dimitrovgrad.bg
18 Старши специалист Кирилка Иванова 115 68234, 68214 delovodstvo@dimitrovgrad.bg
19 Старши специалист чл.29а ЗМСМА Диана Георгиева 56 68212 obs@dimitrovgrad.bg
20 Технически сътрудник чл.29а ЗМСМА Таня Добрева 57 68213 obs_id@dimitrovgrad.bg
21 Изпълнител електротехник Иван Иванов   68249  
22 Връзки с обществеността Кремена Борисова 23 68231 pr@dimitrovgrad.bg
ІІ. Дирекция "Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности"
23 Директор на дирекция Диана Дончева 94 68 273 diana.doncheva@dimitrovgrad.bg
ІІ.1. Отдел "Европейски и национални програми и проекти"
23 Началник отдел        
24 Старши експерт Петя Тишева 92 68290 msp3@dimitrovgrad.bg
25 Старши експерт Женя Христова   68290 msp@dimitrovgrad.bg
26 Старши експерт Деляна Тодорова   68290 eu@dimitrovgrad.bg
27 Старши експерт   92 68290  
ІІ.2. Отдел "Хуманитарни дейности"
28 Началник отдел Антоанета Шаркова 123 68280 hsdk@dimitrovgrad.bg
29 Главен експерт   137 68291 obrazovanie@dimitrovgrad.bg
30 Главен експерт Минка  Стоянова 133 68287 mina@dimitrovgrad.bg
31 Главен експерт Галина Добрева-Пенева 143 68299 expzdrave@dimitrovgrad.bg
32 Старши експерт Светлана Николова 113 68282 hsd@dimitrovgrad.bg

ІІІ. Дирекция "Правно-нормативно и административно обслужване"

33 Директор на дирекция/Главен юрисконсулт Димитър Гавазов 44 68236 legal@dimitrovgrad.bg
IІІ.1. Отдел "Правно-нормативно обслужване
34 Началник отдел Стефка  Римпопова 31 68237 rimpopova@dimitrovgrad.bg
35 Главен експерт ЧР Моника Добрева 96 68239 ls@dimitrovgrad.bg
36 Старши юрисконсулт Деница Делчева 34 68235 pno@dimitrovgrad.bg
37 Секретар на МКБППМН Петя Стефанова 24 68315 mkbppmn@dimitrovgrad.bg
38 Главен специалист ЧР Веселинка Димитрова 96 68302 kadri@dimitrovgrad.bg
39 Старши специалист Пенка  Грозева 34 68238 pno_grozeva@dimitrovgrad.bg
ІІІ.2. Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"
40 Началник отдел Радостина  Вълкова-Кузева 37 68254 graogr@dimitrovgrad.bg
41 Главен експерт Боряна Иванова 33 68252 odit-iso@dimitrovgrad.bg
42 Младши експерт Димитричка Хараланова 35 68256 grao-ao@dimitrovgrad.bg
43 Старши специалист Минка Александрова 11 68255 graogr11@dimitrovgrad.bg
44 Старши специалист Донка Соватчиева 35 68256 sovatchiеva@dimitrovrgad.bg
45 Старши специалист Йорданка  Влахова 11 68255  
46 Старши специалист Златка  Тонева 32 68253 angelova_ao@dimitrovgrad.bg

ІV. Дирекция "Финансово-счетоводни дейности"

47 Директор   84 68242 budjet@dimitrovgrad.bg
IІІ.1. Отдел "Финансови дейности"
48 Началник отдел/ Главен счетоводител Сийка  Георгиева 85 68241 finance@dimitrovgrad.bg
49 Главен експерт "Бюджет" Галя Делчева 86 68243 fa@dimitrovgrad.bg
50 Старши експерт "Бюджет" Антония Кутянова 86 68243  
51 Старши експерт "Бюджет"

Здравка Начева

86 68243 z_nacheva@dimitrovgrad.bg
52 Старши експерт Генчо Генов 82 68248  
53 Старши експерт Мария Николова 83 68245 fsdkasa@dimitrovgrad.bg
54 Старши експерт Златка Хубенова 82 68244 schetovodstvo@dimitrovgrad.bg
55 Старши счетоводител Иванка Илиева 82 68244  
56 Старши счетоводител   82 68244  
57 Старши счетоводител   каса 68223 kasa1@dimitrovgrad.bg
58 Старши счетоводител Величка Димитрова каса 68221 kasa2@dimitrovgrad.bg
59 Старши счетоводител Стоян Томов 83 68245 fsd@dimitrovgrad.bg
ІV.2. Отдел "Приходи"
60 Началник отдел   8

6 65 56

6 50 80

g.staykov@dimitrovgrad.bg
61 Главен експерт Грозданка Стойнова 5 6 50 87 op@dimitrovgrad.bg
62 Старши експерт Славея Господинова 7 6 50 81 prihodi_sg@dimitrovgrad.bg
63 Старши експерт Надя Вълкова 4 6 50 82 kalina.boneva@dimitrovgrad.bg
64 Старши инспектор Николай Драганов 5 6 50 87  
65 Старши инспектор Делян Делчев 7 6 50 83  
66 Старши инспектор Огняна Сарафова 7 6 50 84  
67 Старши инспектор Галина  Чинтова 7 6 50 85  
68 Младши експерт Деяна Ходжева

7

6 50 83

 
69 Старши инспектор Катя Маринова касов салон

6 47 40

6 50 92

 
70 Старши счетоводител Петранка Панева касов салон

6 47 40

6 50 91

otdel.prihodi@dimitrovgrad.bg
71 Старши специалист Калина Каменова-Пеева касов салон

6 47 40

6 50 93

 
72 Старши специалист Янка Желязова касов салон

6 47 40

6 50 92

 
73 Старши специалист Керана Александрова касов салон

6 47 40

6 50 90

 
74 Старши специалист Таня  Желева 6 6 50 88  

Б. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

V. Дирекция "Устройство на територията, кадастър и регулация, инвестиционна дейност, околна среда и води"

75 Директор на дирекция        
V.1. Отдел "Устройство на територията, кадастър и регулация"
76 Началник отдел Радостина Жекова-Караколева 74 68259 outkr@dimitrovgrad.bg
77 Главен експерт Станка  Добрева 77 68258 cad@dimitrovgrad.bg
78 Старши експерт Иванка Хаджиангелова 76 68264 utkr7@dimitrovgrad.bg
79 Старши експерт Атанаска  Монева 73 68260 utkr@dimitrovgrad.bg
80 Старши инспектор Николай Ников 76 68265  
81 Старши специалист   73 68260  
82 Старши специалист Руска Генова 72 68263 utkr12@dimitrovgrad.bg
83 Старши специалист Елка Сидерова гише 5 68218 utkr5@dimitrovgrad.bg
84 Старши специалист Катя Анастасова 76 68265  
85 Старши специалист Карамфилка  Янева 76 68265  
86 Старши специалист Станка Лапачка 72 68263  
V.2. Отдел "Инвестиционна дейност, околна среда и води"
87 Началник отдел Клавдия Йовчева 62 68266 id@dimitrovgrad.bg
88 Главен експерт Пламен Митков 67 68269 ee@dimitrovgrad.bg
89 Старши инспектор Тинка Стефанова 64 68271 eko3@dimitrovgrad.bg
90 Старши инспектор Анелия Петкова-Каранлъкова 64 68271 eko@dimitrovgrad.bg
91   Татяна Овчарова 64 68271 os13@dimitrovgrad.bg
92 Старши инспектор Християна Димова 61 68268  
93 Старши инстектор Красимира Бонева 66 68267  
94 Старши инстектор Деян Дечев 61 68268  
95 Старши специалист Анка Христова 66 68267  
96 Старши специалист Георги Вълков 66 68267  
97 Старши специалист   66    

VІ.Дирекция "Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"

99 Директор Теодора Стоянова 103 68277 teodora_stoyanova@dimitrovgrad.bg
100 Главен експерт Пламен Димов 105 68286  
102 Главен експерт Жулиета Вълкова 102 68272  
103 Старши експерт Георги  Тонев 102 68274 tonev@dimitrovgrad.bg
104 Старши експерт Яна Георгиева 104 68275  
105 Старши експерт Станимир Ненов 104 68275  
106 Старши експерт "ОМП" Руси  Вълев 116 68232  
107 Старши инспектор Галина Георгиева 106 68276  
108 Старши инспектор Евгения Вълкова 105 68278  
109 Главен специалист

Людмила Желязкова

102 68279  
110 Старши специалист Иванка Костадинова гише 4 68217  
 "Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка"
111 Длъжностно лице по защита на данните/Изпълнител Веселина Колева 116 68232  
112 Оперативен дежурен Тодор Тодоров 22

68 233

6 61 61

 
113 Оперативен дежурен Костадин Колев 22

68 233

6 61 61

 
114 Оперативен дежурен Недялко Панев 22

68 233

6 61 61

 
115 Оперативен дежурен Красимир Цветанов 22

68 233

6 61 61

 
116 Оперативен дежурен Яни Янев 22

68 233

6 61 61

 

ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ

117 Гише №1 Деловодство     68 214

delovodstvo@dimitrovgrad.bg 

118 Гише №2 Гражданска регистрация и административно обслужване     68 215  
119 Гише №3 Гражданска регистрация и административно обслужване     68 216  
120 Гише №4 ОССДСОМП     68 217  
121 Гише №5 УТКРИДОСВ     68 218  
122 Гише №6      68 220  
123 Гише №8 Приходна каса     68 221  
124 Гише №9 Приходна каса     68 223  
125 охрана-портал Кремена Делчева   68 224  
126 охрана-портал Марияна Латева   68 224  
127 охрана-портал Виктория Арнаудова   68 224  

ДРУГИ ЗВЕНА ИЗВЪН СТРУКТУРАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - СЧЕТОВОДСТВО

134 Мариета Господинова Главен счетоводител 145 68 301 zdrave@dimitrovgrad.bg
135 Мария Ангелова Счетоводител-касиер 142 68 316  
136 Диана Димитрова Счетоводител 142 68 316  
137 Марияна  Димитрова Счетоводител 142 68 316  
138 Боряна Костадинова Счетоводител 142 68 316  
139 Валентина Райкова Организатор клубове 21 68 309  
    технолог 135 68 310 dinko@dimitrovgrad.bg
  Мария Колева Специалист "Човешки ресурси" 96 68 296  

КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ - СЧЕТОВОДСТВО

140 Станка Вичева Главен счетоводител 122 68298 kultura@dimitrovgrad.bg
141 Валентина Костова Организатор - читалища 117 68288 vkostova@dimitrovgrad.bg

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

142 Данчо Грозев Управител 92 68300 dsp@dimitrovgrad.bg
143 Пламен Петров Специалист 92 68300  
144 Илияна Иванова Социален работник 92 68300  
145 Желязка Стойчева Социален работник 92

68 300

68 307

 

КМЕТСТВА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА

гр.Меричлери
146 Кмет на кметство Йордан Милев   03921/22 20  
147 Старши специалист Десислава Ангелова-Стефанова   03921/20 21  
148 Старши специалист Иванка Георгиева-Янева   03921/24 91  
с.Добрич
149 Кмет на кметство Марин Маринов   03926/22 20  
150 Старши специалист Даниела Георгиева   03926/22 24  
151 Старши специалист Живка Митева   03926/22 21  
с.Ябълково
152 Кмет на кметство Костадин Атанасов   03937/22 20  
153 Старши специалист Христина Желязкова   03937/22 21  
154 Старши специалист Величка Георгиева   03937/22 21  
с.Горски извор
155 Кмет на кметство Ангел Георгиев   03936/22 20  
156 Старши специалист Доника Ташева   03936/22 24  
157 Старши специалист Христина Миланова   03936/22 24  
с. Радиево
158 Кмет на кметство Красимир Христов   03923/22 20  
159 Старши специалист Иванка Ангелова   03923/22 20  
с.Крепост
160 Кмет на кметство Димитър  Белчев   03924/22 20  
161 Старши специалист Веселина Василева   03924/22 20  
162 Старши специалист Пенка Михалова   03924/22 20  
с.Черногорово
163 Кмет на кметство Живко  Янков   03927/22 20  
164 Старши специалист Лидия Молева   03927/22 20  
с.Върбица
165 Кметски наместник Петър  Касев   03935/22 20  
166 Технически сътрудник Грозданка Георгиева   03935/22 20  
с.Злато поле
167 Кмет на кметство Иван Иванов   03920/64 78  
168 Технически сътрудник Гинка Атанасова   03920/64 78  
с.Сталево
169 Кметски наместник Иванка Благоева   03934/24 05  
170 Технически сътрудник     03934/24 05  
с.Скобелево
171 Кмет на кметство Емил Маринов   03934/23 87  
172 Технически сътрудник Тинка Янева   03934/23 87  
с.Брод
173 Кмет на кметство Живка Тенева   03922/22 20  
174 Технически сътрудник Ралица Димитрова   03922/22 20  
с.Каснаково
175 Кмет на кметство Тодор Атанасов   03931/22 20  
176 Технически сътрудник Чонка Димитрова   03931/22 20  
с.Крум
177 Кметски наместник Златка  Тенева   03925/22 20  
178 Технически сътрудник Александра Найдева   03925/22 20  
с.Странско
179 Кмет на кметство Хубен Пончев   03933/22 21  
180 Технически сътрудник Недялка Хубчева   03933/22 21  
с.Долно Белево
181 Кметски наместник Милена Колева   03928/22 20  
182 Технически сътрудник Гинка Атанасова   03928/22 20  
с.Бодрово
183 Кметски наместник Милен Макьов   03932/22 21  
184 Технически сътрудник Маргарита Иванова   03932/22 21  
с.Голямо Асеново
185 Кметски наместник Пенка Тонева   03929/22 20  
186 Технически сътрудник Таня Делчева   03929/22 20  
с.Воден
187 Кметски наместник Богдан  Кирев   03927/23 69  
188 Технически сътрудник Донка Тончева   03927/23 69  
с.Бряст
189 Кметски наместник Латка Латева   03923/23 71  
190 Технически сътрудник Галина Желязкова   03923/23 71  
с.Здравец
191 Кметски наместник Василка Жекова   03921/22 34  
192 Технически сътрудник     03921/22 34  
с.Длъгнево
193 Кметски наместник Петко Петков   03921/23 34  
194 Технически сътрудник Ваня Тодорова   03921/23 34  
с.Малко Асеново
195 Кметски наместник Колю Павлов   03929/23 10  
196 Технически сътрудник Таня Делчева   03929/23 10  
с.Светлина
197 Кметски наместник Жеко  Жеков   03936/22 15  
с.Райново
198 Кметски наместник Мария Декова   03920/64 10  
199 Технически сътрудник Миленка Каменова   03920/64 10  
с.Великан
200 Кметски наместник Щерю Щерев   03921/24 87  
201 Технически сътрудник     03921/24 87  
Кметство Димитровград
202 Специалист-пълномощник  - кв."Изток" Кочо Георгиев   0391/4 82 50  
203 Сециалист-пълномощник - кв."Марийно", кв."Вулкан" Анастас Коцев   0391/6 70 49  
204 Сециалист-пълномощник - кв."Черноконево" Гаврил Гочев   0391/6 46 25  

ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

1 Детска градина №1 включва: Антония Илиева     cdg1_dimitrovrgad@abv.bg
  ДГ ”Звънче”     0391/2 49 14  
  ДГ ”Йорданка Чанкова”     0391/2 40 22  
  ДГ ”Роза”     0391/2 53 15  
  ДГ с.Ябълково     03937/2433  
2 Детска градина № 2 включва: Сийка  Николова     odz2_dimitrovgrad@abv.bg
  ДГ „Осми март”     0391/6 05 23  
  ДГ „Приказка"     0391/6 62 80  
  ДГ с.Горски извор     03936/2208  
3  Детска градина № 3 включва: Боряна Борисова     odz3dimitrovgrad@abv.bg
  ДГ „Синчец” кв.”Черноконево”,     0391/2 81 80  
  ДГ ”Звездица” кв. "Марийно”     0391/6 04 17  
4 Детска градина № 4 включва: Тонка Александрова     odz4_dimitrovgrad@abv.bg
  ДГ „Пролет"     0391/6 46 51  
  ДГ „Радост”     0391/6 61 02  
  ДГ с.Черногорово     03927/22 84  
5 Детска градина „Райна Княгиня” включва: Надежда  Андреевска     raina_kniaginia@abv.bg
  ДГ ”Райна Княгиня"     0391/6 04 43  
  Детска ясла, ул."Волгогрод" №7     0391/6 61 56  
  ДГ с.Добрич     03926/2468  
6 Детска градина „Слънце” включва: Веска Гочева     veska_gocheva@abv.bg
   ДГ „Слънце”     0391/2 49 65  
  Детска ясла, ул.Хр. Г. Данов" №4     0391/2 49 84  
  ДГ гр.Меричлери     03921/2033  
7 Детска градина  „Лилия” - кв.„Изгрев” Златка Титова   0391/6 66 48 odz_lilia@abv.bg

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

1 Природо-математическа гимназия “Иван Вазов” Илияна Славова   0391/6 48 06 pmg@escom.bg
2 Езикова гимназия “Д-р Иван Богоров” Красимир Кръстев   0391/2 55 25 krasikrastev@abv.bg
3 Основно училище “Васил Левски” Антон Иванов   0391/6 11 64 v_levski@abv.bg
4 Средно общообразователно училище “Любен Каравелов” Валентин Христов   0391/6 28 68 sou_lk@abv.bg
5 Професионална гимназия “Проф. Д-р Асен Златаров” Румяна Монева   0391/6 44 51 tihdg@abv.bg
6 Основно училище “Пенчо Славейков” Снежана Ангелова   0391/6 62 70 pslav@abv.bg
7 Основно училище “Алеко Константинов” Дорина Желязкова   0391/6 62 81 aleko_dg@abv.bg
8 Основно училище “Св.св. Кирил и Методий” Милко Милков   0391/2 82 66 oukm_d@abv.bg
9 Основно училище “Пейо Яворов” Венцислав Хаджиев   0391/6 46 66 ou_javorov@abv.bg
10 Основно училище “Христо Ботев” с.Крепост Татяна Тодорова   03924/22 66 ouhbkrepost@abv.bg
11 Основно училище “Димитър Матевски” гр.Меричлери Станислава Колева   03921/22 66 dmatevski@abv.bg
12

Основно училище “Христо Смирненски” с.Радиево

Ваня Димитрова   03923/22 66 ouradievo@abv.bg
13

Основно училище “Васил Левски”  с.Ябълково

Елза Видева   03937/22 66 yabalkovoschool@abv.bg
ОБЩИНСКИ ФИРМИ
1 Общинско предприятие „Благоустрояване”  Тихомир Гочев - директор     opb@mail.bg
2 Общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища”   директор  

0391/6 11 70

0391/6 11 71

 

op_spiopt@mail.bg
3

Общинско предприятие "Траурен обреден дом"

Славея Михайлова - директор   0391/6 48 35 0391/6 68 52 trauren_dom@abv.bg
4 Общинско предприятие "Детски и младежки център" Радка Тодорова - директор   0391/6 46 87 opdmc@abv.bg
5

Общинско предприятие "Организация и контрол на движението, паркинги и охрана”

Красимир Янев - директор   0391/6 67 98 op.okdpo@abv.bg
6 „Медицински Център 1” ЕООД д-р Емилия Милева - управител   0391/6 04 08 mc_dimitrovgrad@mail.bg
7 МБАЛ „Света Екатерина” ЕООД д-р Матей Матеев - управител  

0391/6 40 24

0391/6 34 36

info@mbalstekaterina.eu
8 Бърза спешна медицинска помощ     112  
Социално предприятие - гр.Димитровград
  Социален предприемач Магдалена Ванчева   0391/7 18 12 sp.dimitrovgrad@gmail.com
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - гр.Димитровград
  Управител Тамара Димитрова   0391/6 10 76  
Исторически музей - гр.Димитровград
  Директор Елена Георгиева   0391/6 67 87 museumdg@mail.bg
Дом-музей "Пеньо Пенев" - гр.Димитровград
  Главен уредник Живка Шишкова   0391/6 09 86 peniopenevmuseumdg@abv.bg
Градска Библиотека "Пеньо Пенев" - гр.Димитровград
  Директор Петко Каневски   0391/6 04 35 libdg@mail.bg
  Билиотекари     0391/6 69 56  
Художествена галерия "Петко Чурчулиев" - гр.Димитровград
  Уредник Антоанета Станчева   0391/6 45 02 gallerydg@mail.bg
НАОП "Джордано Бруно" - гр.Димитровград
  Директор Димитър Кокотанеков   0391/6 67 97 naopjbruno@abv.bg
Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" - гр.Димитровград
  Директор Тодор Боянов   0391/6 63 12 teatre_dimitrovgrad@abv.bg
Дейност "Масова физкултура и спортни бази за масова физкултура" - гр.Димитровград
  Управител Господин Господинов   0391/6 44 47 sportnazala_1@abv.bg
Ценър за настаняване от семеен тип за деца имладежи с увреждания "Дъга" - гр.Димитровград
  Директор Галина Минчева   0391/2 21 32  
Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост - гр.Димитровград
  Директор Добрина Чанева   0391/6 69 97  
Дневен център за деца с увреждания - гр.Димитровград
  Директор Ивелина Златева   0391/6 75 86 dcdudg@abv.bg
Център за обществена подкрепа - гр.Димитровград
  Директор Магдалена Ванчева   0391/2 60 95 cop_dimitrovgrad@abv.bg
Дневен център за възрастни хора с увреждания - Димитровград
  Директор Сибина Пачова   0391/6 13 30 dcvudgrad@abv.bg
Център за настаняване от семеен тип - гр.Димитровград
1 Управител Борислав Борисов   0391/7 33 43 cnst_dimitrovgrad@abv.bg
Синдикати
  "КНСБ" гр.Димитровград Веселин Тодоров   0391/6 65 16 knsb.dg@abv.bg
  КТ "Подкрепа" гр.Димитровград Живко Желязков   0391/6 46 20 srs_dimitrovgrad@abv.bg
Дирекция "Социално подпомагане" - Димитровград
  Директор Жанета Желева   0391/6 44 85  
  Началник отдел "Закрила на детето" Гинка Сталева   0391/6 60 04  
  Началник отдел "Социално подпомагане"     0391/6 67 89  
  Старши счетоводител     0391/6 44 66  
  Централа     0391/6 64 57 dsp-dimitrovgrad@asp.government.bg
Дирекция "Бюро по труда" - гр.Димитровград
  Директор Антония Тюйлиева   0391/6 36 26  
  Услуги по заетостта     0391/6 20 12 dbt903@mbox.contact.bg
  Централа     0391/6 04 58  
Общинска служба по земеделие и гори - гр.Димитровград
  Началник отдел Нели Енчева  

0391/6 47 98

0391/6 46 70

Oszg_dimitrovgrad@abv.bg
           
           
  Православен храм "Св. Димитър" -гр.Димитровград     0391/6 04 50  
  Районен съд - гр.Димитровград Председател   0391/6-67-63 rs_dimitrovgrad@abv.bg 
  Районна прокуратура - гр.Димитровград Председател   0391/6-69-49 rp_dimitrovgrad@prb.bg
  РУП - гр.Димитровград Централа   0391/6-33-21  
  РСПБЗН - гр.Димитровград Централа   0391/6-29-50  
   Автогара - гр.Димитровград Централа   0391/2-20-94 dgavtogara@abv.bg
  ЖП Гара - гр.Димитровград Централа   0391/6-66-22  
  ВиК ЕООД - гр.Димитровград Управител   0391/6 18 72 vikdg@dimitrovgrad.com
  Енергоразпределение ЕООД Управител   0391/6 32 11  
  НОИ - гр.Димитровград     0391/6 59 00  
  "Български пощи"ЕАД - гр.Димитровград Началник пощенска станция   0391/6 48 55