Контакти

Адрес за кореспонденция

Адрес: 6400, Димитровград, бул. “Г. С. Раковски” № 15
Телефон:

0391/ 68 214 - Център за административно обслужване

Факс: 0391/ 66 698
E-mail: [email protected]
БУЛСТАТ
000903533
Структура и контакти

Обратна връзка