Публичен регистър на питанията по чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА

Писмено питане

Писмено питане от Иван Евлогиев – общински съветник от  СГ „Алтернативата на гражданите” при ОбС - Димитровград с вх. № ОбС-10-74/28.02.2024г.

Писмено питане

1. Писмено питане от Стефан Димитров – Председател на СГ „Алтернативата на гражданите” при ОбС - Димитровград с вх. № ОбС-10-73/27.02.2024г.