Общински съвет - предстоящо

Покана за заседание на Общински съвет на община Димитровград на 28. 09. 2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 г.

18.9.2023 г. /понеделник/     ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №12 на общинска администрация   ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ…

Покана за извънредна сесия на Общински съвет на община Димитровград на 20. 09. 2023 г. (сряда), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

  П О К А Н А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 58 ал.3 и ал 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И…

Доклад от Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година, определена с Решение № 1091 / 25.05.2023 г. на Общински съвет - Димитровград

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД     Д О К Л А Д   от Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година, определена с Решение № 1091 / 25.05.2023 г.…

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД, МАНДАТ 2024-2028 ГОДИНА

  П Р О Т О К О Л   На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 1091/25.05.2023 г. на Общински съвет Димитровград, се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград, мандат 2024-2028 г. на 4.09.2023 г. (понеделник) от…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2023 г.

11.09.2023 г. /понеделник/     ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”   ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17 00ч., зала „Гросето”   ПК  „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” –…

Покана за Тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2023 г. (събота), от 18.30 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

    П О К А Н А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД   На основание чл.140 ал.4, вр. ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.36, ал.1, вр. пр.1 от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА   По Докладна записка вх. № ОбС-07-167/27.06.2023г. от Тодор Тодоров – общински съветник в Общински…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА – ЯНУАРИ 2028 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗСЛУШВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ ЯНУАРИ 2024 ГОДИНА – ЯНУАРИ 2028 ГОДИНА       1.…