ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРЕДСТОЯЩО

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

   62