ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРЕДСТОЯЩО

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

   57

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

   56