ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРЕДСТОЯЩО

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

   15

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

   34

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

   23