Програма за качеството на атмосферния въздух

Новини

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“

  П О К А Н А     Община Димитровград има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на 20 декември 2023г. (сряда) от 11:00ч. в залата на II етаж на община Димитровград по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на…

Започва монтажа на газови котли на домакинствата по проекта за качеството на атмосферния въздух

От 17 юли 2023г. започва реалното изпълнение и подмяната на старите отоплителни устройства на твърдо гориво с газови котли по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, това стана ясно на проведена днес среща между…

Община Димитровград проучва интереса на гражданите към подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво за новата програма

Съобщение за жителите от всички населени места в община Димитровград, които се отопляват на уреди използващи за гориво дърва и/или въглища. Община Димитровград е потенциален кандидат по новата Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. в мярката за подобряване чистота на въздуха чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво…

Започват дейностите по демонтаж и извозване на старите отоплителни уреди на дърва и въглища

От следващата седмица – 21.02.2022 г., започват дейностите по демонтаж и извозване на старите отоплителни уреди на дърва и въглища в рамките на Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“ по Оперативна програма „Околна среда…

Днес монтираха първите климатици, които заменят старите печки

Днес бяха монтирани първите климатици на граждани по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. С това на практика започна реалното изпълнение на дейностите по подмяната на старите печки на твърдо гориво с климатици.  Процеса е организиран така,…

Започва подмяната на отоплителните уреди по проекта за атмосферния въздух

От 7 февруари 2022г. започва реалното изпълнение и подмяната на старите отоплителните уреди с климатици по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, това стана ясно на проведена днес среща между кмета на общината Иво…

Определен е изпълнител за доставка на климатиците по проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух в Димитровград

На 16.12.2021г. е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация на климатици за битово отопление". Съгласно Закона за обществените поръчки и обявения критерий за определяне на икономически най-изгодна оферта за избор на изпълнител - "най-ниска цена", от петте подадени оферти е класирана на първо…

Кметът подписва днес Допълнителното споразумение по проекта за подмяна на отоплителните уреди

Кметът на община Димитровград Иво Димов подписва днес Допълнителното споразумение към Договора за безвъзмезна финансова помощ по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление". Сключването на Анекса е регламентирано действие в Договора за БФП и съблюдава договореностите между…

От 22.02.2021г. започва подписването на договорите по проект № BG16M1OP002-5.003-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво“ за класираните от Втора покана

Договорите ще бъдат подписвани в офиса на проекта, който се намира на ул. Цар Симеон № 5 В. Всички класирани при втората Покана ще бъдат информирани по телефона, който са заявили за контакт, за дата и час на подписването, като за същото следва да се представят лична карта на заявителя (или нотариално…

Община Димитровград обявява началото на подписването на договорите по проект № BG16M1OP002-5.003-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво“

Договорите ще бъдат подписвани в офиса на проекта, който се намира на ул. Цар Симеон № 5 В. Всички класирани при първата Покана ще бъдат информирани по телефона, който са заявили за контакт, за дата и час на подписването, като за същото следва да се представят лична карта на заявителя…

Включват и селата и град Меричлери в обхвата на проекта за подмяна на отоплителните уреди

„От 5 октомври домакинствата от всички села и град Меричлери ще могат да кандидатстват за подмяна на отоплителните уреди от твърдо на алтернативно гориво, заявленията за кандидатстване ще могат да се подават в рамките на два месеца, до 27 ноември. Това е не само един от най-големите енергийни проекти, а…

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по повод реализацията на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“

На 29 септември 2020г. (вторник) от 11:00ч. в залата на II етаж ще се проведе пресконференция на община Димитровград по повод реализацията на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Проектът е по договор №BG16M1OP002-5.003-0005, финансиран по…

Приключи първата покана за набиране на заявления по Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво“

На 31 юли приключи първата покана за набиране на заявления за подмяна на топлинни уреди и инсталации на дърва и въглища с екологосъобразни такива. Всички подадени заявления и документи за кандидатстване бяха разгледани и оценени съгласно обявената методика. Одобрени са 1 414 заявления за индивидуални инсталации и уреди и 14…

Проучване сред жителите на град Димитровград, които се отопляват с твърдо гориво

Уважаеми жители на град Димитровград, Във връзка с изпълнението на проекта за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с алтернативни отоплителни устройства, община Димитровград провежда предварително проучване сред домакинствата в град Димитровград, които се отопляват с дърва и въглища. Проучването се провежда чрез въпросник, като до момента желаещите да…

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG16M1OP002-5.002-0010 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД” ДБФП №BG16M1OP002-5.002-0010-C01

  На 13 юли 2017 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в залата на II етаж в Община Димитровград се проведе начална пресконференция по Проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград”, който бе одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Кохезионния…

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG16M1OP002-5.002-0010 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД” ДБФП №BG16M1OP002-5.002-0010-C01

На 13.07.2017 г (четвъртък) от 10:00 ч. в залата на II етаж в Община Димитровград ще се проведе начална пресконференция по Проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград”  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” съфинансирана…

Текущи проекти

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”

      ПРОЕКТ  „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ДРУГИ АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОТОПЛЕНИЕ” На 19.06.2019г. Община Димитровград сключи договор №BG16M1OP002-5.003-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” съфинансирана от Кохезионния фонд на…

Заключителна пресконференция по проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г.“

  Заключителна пресконференция по проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух на община Димитровград за периода 2019-2023 г.“           Днес 30 ноември 2018 г. в Общинска администрация Димитровград се проведе заключителна пресконференция по проект „Разработване на програма за качество на атмосферния въздух на Община Димитровград”. Проекта…

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

  ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА  ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   Като част от процеса на обществени консултации очакваме гражданите и граждански сдружения, различни организации и други заинтересовани страни да представят становища, мнения и предложения по публикувания проект на програмата, и по отношение на мерките заложени в програмата…

Проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“

  Община Димитровград подписа договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Разработване на Програма за качество на атмосферния въздух в община Димитровград“ в размер на 182 000 лева. Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна…