ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ „ПЕНЬО ПЕНЕВ”

Дружеството на писателите „Пеньо Пенев” е учредено през 2010г. в Димитровград. Носи името на поета с ватенката, останал свързан завинаги с историята на Димитровград - Пеньо Пенев. Дружеството е създадено като творческа организация на доброволен принцип без възрастови ограничения за творци на писаното слово, доказали своите творчески качества. В него членуват добре познати на местната културна общественост поети като Кръстьо Кръстев, Ангел Ников, Демир Демирев. За председател на обединението е избран Петко Тенев-Каневски.

Сред целите на сдружението са да се възроди и популяризира изящната словесност. Дружеството реализира обмен на културни и творчески връзки между различни общини в страната и чужбина. Има за цел още да продължи традицията в организирането и участието в проявите, посветени на националните Дни на поезията "Пеньо Пенев", срещите "Доброслов" и поетичното ателие "Злато поле". Инициатор е на ежегодни конкурси за определяне на книга и автор на годината, както и подпомага книгоиздаването в община Димитровград.

Повече информация за клуба може да получите в Дом – музей „Пеньо Пенев”.