Съобщения - Местни данъци и такси

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР – 12 - 32 от 03.06.2019 година

Публикувано на: понеделник , 03.06.2019 год. Валидно до: понеделник, 17.06.2019 год. Включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР – 12 -  32  от 03.06.2019 година До: ИВАЙЛО КЪНЧЕВ СТАМБОЛИЙСКИ за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000087/ 27.03.2019 г.; ИВАНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА за връчване на Акт…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР – 12- 31 от 31.05.2019 година

Публикувано на: петък , 31.05.2019 год. Валидно до: петък, 14.06.2019 год. включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР – 12- 31 от 31.05.2019 година До: ИЛИЯ ЗДРАВКОВ ИЛЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000161/ 27.03.2018 г.; МИГЛЕНА ЖЕКОВА ДЕМИРЕВА за връчване на Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР –12 - 30 от 30.05.2019 година

Публикувано на: четвъртък , 30.05.2019 год. Валидно до: четвъртък, 13.06.2019 год. включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР –12 - 30 от 30.05.2019 година До: РУМЕН ТОДЕВ КОЙНОВ за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000184/ 04.04.2019 г.; ВАЛЕНТИН ГРУДЕВ ДОБРЕВ за връчване на Акт за…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР – 12 - 29 от 29.05.2019 година

Публикувано на: сряда, 29.05.2019 год. Валидно до: сряда, 12.06.2019 год. включително   Съобщение по чл. 32 от ДОПК №ПР – 12 - 29 от 29.05.2019 година До: КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000817/ 06.11.2018 г.; МИД – ФОРС – ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЕТ, ПРЕДСТАВЛЯВАН…

Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 28 от 03.05.2019 година

  Публикувано на: петък, 03.05.2019 год. Валидно до: петък, 17.05.2019 год. включително     Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 28 от 03.05.2019 година     До:     ВЕС МАР ЕООД за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000126/ 01.04.2019 г.      …

Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 27 от 19.04.2019 година

Публикувано на: петък, 19.04.2019 год. Валидно до: петък, 03.05.2019 год. включително     Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 27 от 19.04.2019 година     До:     ДИМИТЪР ПЕТРОВ ХАРАКЧИЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000760/ 01.11.2018 г.        …

Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 26 от 11.04.2019 година

Публикувано на: четвъртък, 11.04.2019 год. Валидно до: четвъртък, 25.04.2019 год. включително     Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 26 от 11.04.2019 година     До:     ТОДОР СТОЯНОВ КРЪСТЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000484/ 17.09.2018 г.        …

Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 24 от 09.04.2019 година

Публикувано на: вторник, 09.04.2019 год. Валидно до: вторник, 23.04.2019 год. включително     Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 24 от 09.04.2019 година     До:     АНТОНИ ГРУДЕВ РАДЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000516/ 21.11.2017 г.; ЯНКО ИВАНОВ КАМБУРОВ за…

Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 22 от 01.04.2019 година

Публикувано на: понеделник, 01.04.2019 год. Валидно до: понеделник, 15.04.2019 год. включително     Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 22 от 01.04.2019 година     До:     ВИДЮ ИВАНОВ ВИДЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000940/ 20.11.2018 г.        …

Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 21 от 28.03.2019 година

Публикувано на: четвъртък, 28.03.2019 год. Валидно до: четвъртък, 11.04.2019 год. включително     Съобщение по чл.32 от ДОПК №ПР – 12 - 21 от 28.03.2019 година     До:     ДОНЬО РУСКОВ КОЛЕВ за връчване на Акт за установяване на задължение № АУ000220/ 16.05.2018 г.        …