ЗАПОВЕД № РД-06-63 5 във връзка с извънредната епидемична обстановка