Временна организация на движението при във връзка с нормалното протичане на дефиле абитуриенти