ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК