ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2015Г.

ДО

ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ИМАТ РЕГИСТРАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ИЛИ ПОЛЗВАТ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

 

ПОКАНА ЗА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА 2015Г.

от Иво Димов

Кмет на Община Димитровград

 

         На 03.12.2014г. от 17.30ч. в зала „Гросето” ще бъде проведено публично обсъждане на проекта за бюджета на Община Димитровград за 2015 година.

         На срещата с местната общност ще бъдат представени годишните цели, приоритети и намерения и тяхното финансово отражение в бюджета, който ще се реализира през 2015 година.

         Очакваме Вашите предложения!

 

С уважение,

 

Иво Димов

Кмет на Община Димитровград