Обществено обсъждане

В съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ИВО ДИМОВ

 КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА 2015г.

на 5 ноември (сряда) 2014 г. от 17.00 часа, в зала „Гросето”

 

І.Предназначение:

I.1Рехабилитация и реконструкция на бул.”Димитър Благоев” от о.т. 1814 до о.т. 1806 /кръгово кръстовище, асвалтиране, изграждане на поливна инсталация, паркоустройство, тротоарно пространство, осветление/.

I.2Рехабилитация и реконструкция на тротоарно пространство, северно от бул.”Димитър Благоев” от ул.”Иван Вазов” до бул.”България” и предгарово пространство град Димитровград

I.3Рехабилитация и реконструкция на бул.”Стефан Стамболов” от о.т. 1800 до о.т. 607 /кръгово кръстовище, асфалтиране/.

 

ІІ.Обща стойност на проекта – в размер до  3 500 000 лв.

                                  

ІІІ.Начин на финансиране:  кредит от финансова институция в размер до 3 500 000 лв.

 

ІV.Начин на обезпечаване:

-      Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по Закона за общинския дълг;

V.Условия за погасяване:

-      Срок на погасяване – до 5 години с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-      Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от бъдещи постъпления от собствени приходи.

VІ.Максимален годишен  лихвен процент до 7.5%, такси за обслужване до 1%-