ОБЯВА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ДИМИТРОВГРАД

О Б Я В А

 

 

         В изпълнение на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ се обявяват Заповеди с №№193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 и 200 от 29.09.2014г. на директора на ОД “Земеделие” - гр.Хасково, окончателните регистри и картите на масивите за ползване, изготвени въз основа на сключени споразумения по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи, за стопанската 2014/2015г., в землищата на с.Добрич, с.Бряст, с.Великан, с.Странско, гр.Меричлери, с.Ябълково, с.Длъгнево и гр.Димитровград, община Димитровград, област Хасково.

 

Заповедите, споразуменията и регистрите се обявяват в кметствата, в  сградата на ОСЗ Димитровград и се публикуват на интернет страниците на община Димитровград и на Областна дирекция «Земеделие» гр.Хасково.

 

 

 

Инж. НЕЛИ ЕНЧЕВА

 

Началник ОСЗ Димитровград

 

 

 

    Заповед 193 - Добрич    и    Приложения

    Заповед 194 - Бряст    и     Приложения

    Заповед 195 - Великан     и    Приложения

    Заповед 196 - Странско    и     Приложения

    Заповед 197 - Меричлери  и     Приложения

    Заповед 198 - Ябълково    и     Приложения

    Заповед 199 - Длъгнево       и     Приложения

    Заповед 200 - Димитровград   и  Приложения

Files: