ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ № 45/31.05.07

Препис-извлечение от Протокол № 45 от редовно заседание на Общински съвет-Димитровград, проведено на 31.05.2007 г., на което са приети решения от Р № 1224 до Р № 1255 вкл. можете да изтеглите от тук.

Files: