ДНЕС ЗАСЕДАВА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ

ЗАСЕДАВА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯТ СЪВЕТ
Ръководителите на групи оформят проекта за дневен ред на предстоящата сесия
За 17.00 часа днес- 19.10.2006 г. (четвъртък) Председателят на Общински съвет-Димитровград Николай Колев насрочи заседание на Председателския съвет. Ръководителите на 6-те съветнически групи ще се запознаят с депозираните до местния парламент през октомври докладни записки и материали, както и със становищата на постоянните комисии по тях и ще оформят проекта за дневен ред на предстоящата сесия. Съгласно правилника, тя ще се проведе на 26 октомври- последният четвъртък на месеца, от 9.15 часа, в зала “Гроссето”, Димитровград. След заседанията на постоянните комисии се очаква проектът за дневен ред и този път да нахвърли 30 точки. 
 
Last modified: 10:01:02, 9 March 2020

More news

THE NEW ENERGY EFFICIENCY PROCEDURE HAS BEEN OPEN FOR APPLICATION

1258

The Ministry of Regional Development and Public Works has opened a Procedure under Priority 4 of the Program "Development of the Regions" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 ‘Support for sustainable energy renovation of multi-family residential buildings, including tackling energy poverty’. The application information and documents can be downloaded at the following web address:…

AUSTRALIAN JAZZ WITH A BULGARIAN FLAVOR IN DIMITROVGRAD

322

The Australian band David Dower Trio has got a concert in Dimitrovgrad this evening. The event is a part of their current tour in Bulgaria. The group combines jazz, rock and even Bulgarian musical influences to create its own original sound. After their concerts in Plovdiv and Sofia, the musicians…

To all the news