ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Адрес: 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg
Председател – Тел.: 0391/68210;68211;68212; факс: 0391/66764
 
 
СЕПТЕМВРИ `2006
 
ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 Поради неотложен ангажимент на част от членовете на комисията по "Аграрна политика и земеделие", тя ще заседава в сряда- 20.09.2006 г., от 9.00 часа, вместо в предварително обявеното време- 18.00 часа на 19.09.2006 г. (вторник)
 
 
18.09.06 г. (ПОНЕДЕЛНИК)
 
17.00 ЧАСА- ПК “ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА”
Зала на 2 етаж, Община Димитровград
 
 
19.09.06 г. (ВТОРНИК)
 
17.00 ЧАСА- ПК “ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ”
Зала 1 на “Гроссето”
 
17.30 ЧАСА- ПК “ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И ЕКОЛОГИЯ”
Зала 2 на “Гроссето”
 
18.00    ЧАСА- ПК “ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА И БЮДЖЕТ”
Зала на 2 етаж, Община Димитровград
 
18.00 ЧАСА- ПК “ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ”
Зала на 2 етаж, Община Димитровград
 
20.09.06 Г. (СРЯДА)
 
9.00 ЧАСА- ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"
Зала 2 етаж, Община Димитровград
12.00 ЧАСА- ПК “КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ”
Зала 2 етаж, Община Димитровград
 
17.30 ЧАСА- ПК “ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД”
Зала 1 на “Гроссето”
 
18.00 ЧАСА- ПК “ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
Зала 2 етаж, Община Димитровград
 
18.00 ЧАСА- ПК “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”
Зала 2 на “Гроссето”
Last modified: 05:36:22, 5 March 2020

More news

CHRISTMAS CONCERT BY THE VIDIN SYMPHONY FOR THE HOLIDAYS

358

Traditionally, for the winter holidays, the municipality of Dimitrovgrad offers its citizens and guests a beautiful classic concert. They have invited the Vidin Symphony Orchestra, conducted by maestro Petar Dimitrov. The concert will take place on December 22, at 6:30 p.m., in the hall of the Drama Theater. Tickets will…

INTENSIVE FESTIVE PROGRAM IN DECEMBER FOR THE RESIDENTS AND GUESTS OF DIMITROVGRAD

1655

The municipality of Dimitrovgrad has prepared an eventful festive program for the holiday season this year. Concerts, a culinary competition, theatrical productions for adults and children, exhibitions, creative evenings and variety of events surprise the citizens and guests of the city in December. The start of the holiday season traditionally…

To all the news