Обучение във връзка с подготовка за произвеждане на избори за членове на Народно събрание, насрочени за 02.04.2023г.