СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 г.

Files: