Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително