Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2020 г. до месец юни 2020 г. включително