Общински съвет - предстоящо

Предложение за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД      …

Предложение за Наредба № 6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.

До Общински съвет Димитровград П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  от Тодор Ташев съветник от КП „ Да за Димитровград” ОТНОСНО : Промяна Наредба №6 за реда и условията , при които община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските…

Предложение за промяна на Правилника за дейността на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД     ОТНОСНО:…

Предложение за Наредба № 6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.

  ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е    ОТ  ТОДОР ТАШЕВ Общински съветник КП Да за Димитровград.                                      ОТНОСНО: Промяна в Наредба №6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ…

Предложение за допълнение към Правилника за устройство и дейност на ОДТ „Апостол Карамитев” Димитровград

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  от  КАЛИНКА ХРИСТОВА МОНЕВА  ОТНОСНО: Допълнение към Правилника за устройство и дейност на ОДТ „Апостол Карамитев” Димитровград     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Театърът има социална и образователна функция. Но той не е евтино…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                                   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е                                          от Христо Цветков, общински съветник ОТНОСНО:    Актуализация на цени на услуги в Градска библиотека „Пеньо Пенев”                                                   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Градска библиотека „Пеньо Пенев” вече работи с делегиран…

Предложение за създаване на общински фонд “Ин витро” и приемане на Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАТЯ МАКСИМОВА ПАНЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО: Създаване на общински фонд “Ин витро” и приемане…

Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н ИЕ     ОТ  КАТЯ МАКСИМОВА ПАНЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕСИЙНА ГРУПА „ДА ЗА…

Предложение за промяна на Наредба № 10

До ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ Тодор Ташев , общински съветник от КП „ Да за Димитровград”   Относно : Допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                                                          П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е                                   от Виолета Русева Желева – общински съветник   ОТНОСНО: Промяна на Наредба №10…