Общински съвет - предстоящо

Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград. /ПУДОП ДМЦ/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    от Тодор Ташев съветник от СГ„ Да за Димитровград”   ОТНОСНО: Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград. /ПУДОП ДМЦ/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел уеднаквяване на правилниците на Общинските предприятия…

Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” - Димитровград /ПУДОП на ОКДПО/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ „ Да за Димитровград”   ОТНОСНО : Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” -  Димитровград /ПУДОП на ОКДПО/.  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел…

Предложение за промяна в Правилника за управление и организация на дейността на ОП "Траурен обреден дом" Димитровград.

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ     от Тодор Ташев съветник от КП „ Да за Димитровград”   ОТНОСНО: Промяна в Правилник за управление и организация на дейността общинско предприятие „Траурен обреден дом” Димитровград. / ПУОДОП ТОД/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел уеднаквяване на правилниците на…

Предложение за промяна на Наредба № 12

До Общински съвет Димитровград     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   от Тодор Ташев съветник от СГ „Да за Димитровград”   ОТНОСНО: Промяна в Наредба № 12 за определяне на местните данъци на територията на община Димитровград  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,                 Със свое Решение от 05.04.2012 г. Конституционния съд на…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ „ Да за Димитровград”  ОТНОСНО:  Промяна в Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, съобразно настъпили изменения в правната рамка .                      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,        С Решение…

Предложение за промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ„ Да за Димитровград”   ОТНОСНО : Промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград. / ПОУДОП”СПИОПТ”/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел…

Предложение за промяна на Наредба № 10

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАЧИНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД.     Красимир Янчев Янев – общински съветник от ПП ГЕРБ – Димитровград                                                  Уважаеми общински съветници,  С решение  №1015/27.05.2010 г. на Общински съвет - Димитровград е създаден…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ  ТОДОР ТАШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА 10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД                Наредбата за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, по чл. 9 от Раздел…

Предложение за промяна на Наредба № 10

      ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                     от Красимир Янчев Янев – общински съветник                                         от ПП ГЕРБ – Димитровград  ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В НАЧИНА НА ТАКСУВАНЕ НА ПАРКИРАЛИТЕ АВТОМОБИЛИ В СИНЯ ЗОНА.              Уважаеми общински съветници,              С решение №473/29.01.2009г. и допълнено с решение №814/17.12.2009г. Общински съвет Димитровград създава така наречената…

Промяна на Наредба № 10

МОТИВИ          ЧЛ.10 ал.3 и 4         Съобразно дадено официално становище от страна на Омбудсмана на Република България по отношение на някои незаконосъобразни практики от страна на общински администрации „Становище на омбудсмана на Република България относно констатирани незаконосъобразни практики на представители на местната власт при изпълняване на правомощията им, делегирани…