Община Димитровград обявява подбор по документи за: