Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Хуманитарни дейности", Общинска администрация - Димитровград