Зелена система

Димитровград е един от най-озеленените градове на България. В зелената система се включват всички паркове, градини, булеварди и улични насаждения в регулацията на града, както и зелени пояси извън града. Зелените насаждения са фактор със специфични функции, които подобряват микроклимата в градската среда, изпълняват прахо- и димозащитни функции, омекчават градския шум, действат благотворно върху тонуса на човешкия организъм. Те са място за отдих, естетическо възпитание и култура.

 В зависимост от своето предназначение и местоположение по плана на града, зелените насаждения се подразделят на градини и паркове, зелени пояси (крайпътни и крайречни), защитни насаждения (изолационни, водоохранни), гори и улично озеленяване. 

В уличното озеленяване на Димитровград преобладават дървесни видове като американски ясен, конски кестен, липа, чинар, шестил, бреза, целтис(копривка), топола, явор, топчеста акация, церцис и др. 
За широко обществено ползване в Димитровград са създадени богато озеленени квартални и вътрешноквартални градини, както и три големи парка за отдих и релаксация на гражданите - Парк „Марица”, парк „Пеньо Пенев” и парк „Н.Й.Вапцаров”. 

Парковете и градините са най-подходящо и леснодостъпно място за отмора на хората от всички възрасти, за игра на децата и спортуване на юношите.

Парк „Пеньо Пенев”

Мемориален парк „Пеньо Пенев” е създаден като парк, посветен на бригадирското движение и на емблематичния за социалистическата поезия поет Пеньо Пенев. Разположен е в южната част на Димитровград в местността „Габера”, която е била любимо място на поета Пеньо Пенев. Общата му площ е около 350 дка. В парка е…

Парк „Н.Й.Вапцаров”

Парк „Н.Й.Вапцаров” е разположен на юг и югозапад от кв. „Славянски” в гр.Димитровград. Общата площ на парка възлиза на 821 дка. През 1954-1955 година започва строителството на обекта, като проектирането и строителството на парка се извършва от Химическия комбинат. От 1950 до 1955 г. са започнали залесителните мероприятия в парка.…

Парк „Марица”

Парк „Марица” е един от трите големи парка в Димитровград. Разположен е край десния бряг на р.Марица между центъра на града и дигата на реката. Обхваща площ от 1 400 дка. Създаването на парка започва през 1952 год. с цел обособяване на място за култура и отдих на населението. Веднага…