Заповеди

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Сталево

З А П О В Е Д   №РД-06-609   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №8 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Добрич

З А П О В Е Д   №РД-06-607   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №5 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Горски извор

З А П О В Е Д   №РД-06-606   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №4 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Долно Белево

З А П О В Е Д   №РД-06-608   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №6 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Брод

З А П О В Е Д   №РД-06-603   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №1 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Ябълково

З А П О В Е Д   №РД-06-612   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №11 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Скобелево

З А П О В Е Д   №РД-06-613   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №7 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Сталево

З А П О В Е Д   №РД-06-610   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №10 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Върбица

З А П О В Е Д   №РД-06-605   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №3 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Върбица,

З А П О В Е Д   №РД-06-604   гр. Димитровград, 05.05.2022 г.   На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №2 от 29.04.2022 г. от проведения търг за отдаване под наем на имоти, общинска собственост…