Заповеди

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Помещение №9 за кафене

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-91   Димитровград,  23.01.2020 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 6 от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти на Зеленчуков…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Помещение №4 за продажба на нехранителни стоки

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-90   Димитровград,  23.01.2020 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 5 от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти на Зеленчуков…

Зповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №30 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-95   Димитровград,  23.01.2020 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 4 от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №28 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-92   Димитровград,  23.01.2020 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 3 от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №23 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-93   Димитровград,  23.01.2020 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 2 от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №19 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

  З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-94   Димитровград,  23.01.2020 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 1 от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси…

заповед за спечелил търга за отдаване под наем на имот – Терен за ВПС в кв.54 по плана на с.Радиево

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-84   Димитровград,  23.01.2020 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол № 6 от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост…

заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект: Физкултурен салон на ОУ „Васил Левски” за спортни дейности,

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-87   Димитровград, 23.01.2020 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Протокол №3  от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост   О…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект: Физкултурен салон на ОУ „Васил Левски” за спортни дейности

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-86   Димитровград, 23.01.2020 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Протокол №4  от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост   О…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект: Зъболекарски кабинет в сградата на ПМГ „Иван Вазов”

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-88   Димитровград, 23.01.2020 г.               На основание чл.23 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Протокол №2  от 22.01.2020 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска собственост   О…