Заповеди

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №54 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-123   Димитровград,  01.02.2021 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 7 от 27.01.2021 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №51 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-122   Димитровград,  01.02.2021 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 6 от 27.01.2021 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №27 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.,

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-121   Димитровград,  01.02.2021 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 5 от 27.01.2021 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №24 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-120   Димитровград,  01.02.2021 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 4 от 27.01.2021 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №21 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-119   Димитровград,  01.02.2021 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 3 от 27.01.2021 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №18 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-118   Димитровград,  01.02.2021 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 2 от 27.01.2021 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Маса №11 за продажба на селскостопанска продукция с площ 3 кв.м.

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-117   Димитровград,  01.02.2021 г.               На основание чл.28 ал.3 от Правилника за вътрешния ред на общинските пазари на територията на гр.Димитровград  и Протокол № 1 от 27.01.2021 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти-постоянни маси на…

Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на обект – Част от сграда – Ритуална зала в УПИ V кв.30 по плана на с.Черногорово

З   А   П   О  В   Е   Д   № РД-06-124   Димитровград, 01.02.2021 г.               На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол №1 от 27.01.2021 г. от проведения търг за отдаване под наем на обекти, общинска…