Заповеди

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 21052.1008.183 по КК на Димитровград, м. „Черничева махала”

З А П О В Е Д   № РД-06-1879   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 06762.42.8 по КК на с.Бряст, общ.Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-1877   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот – ПИ 06762.16.16 по КК на с.Бряст, общ.Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06-1878   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.358 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 1883   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №547/30.09.2021…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.283 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 1882   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №490/24.06.2021…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.231 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 1881   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №513/29.07.2021…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.178 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 1880   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №490/24.06.2021…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.173 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 1890   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №250/30.07.2020…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.131 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 1889   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №250/30.07.2020…

Заповед за спечелил търг за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 21052.1019.119 по КК на Димитровград

З А П О В Е Д   № РД-06- 1888   гр. Димитровград, 07.12.2021 г.   На основание чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 35, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с Решение №547/30.09.2021…