VІІ. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” към Общински съвет – Димитровград на 15. 07. 2024 г. (понеделник), от 18.00 часа, в стая №1…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” към Общински съвет – Димитровград на 17. 06. 2024 г. (понеделник), от 18.00 часа, в стая №1…

Покана за заседание на Постоянната комисия

П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” към Общински съвет – Димитровград на 20. 05. 2024 г. (понеделник), от 18.00 часа, в стая №1 на…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” към Общински съвет – Димитровград на 15. 04. 2024 г. (понеделник), от 18.00 часа, в стая №1…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” към Общински съвет – Димитровград на 18. 03. 2024 г. (понеделник), от 18.00 часа, в стая №1…