VІІ. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” към Общински съвет – Димитровград на 15. 04. 2024 г. (понеделник), от 18.00 часа, в стая №1…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” към Общински съвет – Димитровград на 18. 03. 2024 г. (понеделник), от 18.00 часа, в стая №1…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П О К А Н А     на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” към Общински съвет – Димитровград на 19.02. 2024 г. (понеделник), от 17.30 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” към Общински съвет – Димитровград на 5. 02. 2024 г. (понеделник), от 18.00 часа, в стая №1…