VІ. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” към Общински съвет – Димитровград на 15.04. 2024 г. (понеделник), от 17.30 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” към Общински съвет – Димитровград на 18.03. 2024 г. (понеделник), от 17.30 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

  П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” към Общински съвет – Димитровград на 19.02. 2024 г. (понеделник), от 17.30 часа, в стая…

Покана за заседание на Постоянната комисия

П  О  К  А  Н  А      на основание чл.48a, ал.1 от ЗМСМА,       С В И К В А М     заседание на ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” към Общински съвет – Димитровград на 5. 02. 2024 г. (понеделник), от 17.30 часа, в стая…