Вероизповедания / Храмове

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХРАМОВЕТЕ, МОЛИТВЕНИТЕ ДОМОВЕ И МАНАСТИРИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

№  Местонахождение Наименование на обекта Вид на обекта Година на изграждане
1. с. Бодрово „Св.Георги Победоносец”-Архитектурно-художествен паметник на културата Православен храм 1858
2. с. Брод „Св.Георги Победоносец” Православен храм 1938
3. с. Брод „Св. Неделя” Параклис 1907
4. с. Бряст „Св. Иван Рилски” Православен храм 1928
5. с. Великан „Св. Богородица” Православен храм 1886
6. с. Воден „Св. Пророк Илия”-Художествен паметник на културата Православен храм 1892
7. с. Върбица „ Успение Богородично ” Православен храм 1932
8. с. Голямо Асеново  „Пресвета Богородица”-Художествен паметник на културата Православен храм 1892
9. с. Горски извор  „Св.ГеоргиПобедоносец”- Архитектурно-художествен паметник на културата /Трикорабна базилика/ Православен храм 1856
10. гр. Димитровград „Св.Димитър Мироточиви” Художествен паметник на културата Православен храм 1884
11. гр. Димитровград   „Св. Екатерина” Параклис 2004
12. гр. Димитровград кв. Мариино „Св. Атанасий” Православен храм 2003
13. гр. Димитровград кв.Черноконево „Св.Георги Победоносец”-Художествен паметник на културата   Православен храм 1897
14. с. Длъгнево „Св. Димитър” Православен храм 2000
15. с. Добрич  „Св. Иван Рилски Чудотворец” Художествен паметник на културата Православен храм 1883
16. с. Добрич  местността „Манастира” „Успение на Св.Богородица” Манастир 1880
17. с. Долно Белево  „Св.Пророк Илия” Православен храм 2011
18. с. Здравец „Св.Никола” Православен храм 1928
19. с. Злато поле  „Възнесение Господне” Православен храм 2011
20. с. Каснаково „Св.Пророк Илия” Православен храм 2007
21. с. Крепост „Св.Равноапостолни Константин и Елена” Художествен паметник на културата. Еднокорабна сграда с притвор Православен храм-с отделна камбанария, строена през 1898г. 1874
22. с. Крум „Св.Рождество Богородично”   Православен храм 1879
23. с. Малко Асеново  „Св.Пророк Илия” Художествен паметник на културата Православен храм 1884
24. гр. Меричлери  „Св.НиколайЧудотворец” Художествен паметник на културата Православен храм 1859
25. с. Радиево  „Св.Архангел Михаил” Художествен паметник на културата Православен храм 1891
26. с. Скобелево местността „Билюка” „Св.Троица” Параклис построен по времето на турското робство - година неизвестна
27. с. Сталево „Св.Архангел Михаил” Православен храм 1897
28. с. Черногорово  „Св.Харалампий” Художествен паметник на културата Православен храм 1863
29. с. Ябълково  „Св.Димитър” Православен храм 1930
30. с. Бодрово „Св.Св.Константин и Елена” Художествен паметник на културата Манастир 1877
31. с. Бодрово центъра на селото „Св.Троица” Параклис Не е открита годината на построяване
32. С.Бодрово  местността „Манастира” „Св.Тодора” Параклис Строен по времето на Второто Българско царство, разрушен през турско робство, възстановен през 1956 - днес в руини
33. с. Странско  „Въведение Богородично” Православен храм 1856
34. с. Странско  „Св. Дух” Параклис 1938
35. с. Брод  „Св.Неделя” Аязмо 1880
36. с. Върбица  „Св. Атанасий” Параклис аязмо 1921
37. с. Крепост Българска Божия църква Евангелска църква Протестантство 1990
38. с. Горски извор  местността „Батакли” „Св.Дух” Параклис 1912
39. с. Горски извор „Бабина местност” „Св.Спас” Параклис Аязмо 1912
40. с. Каснаково „Светилище на нимфите и Афродита” Паметник на културата от 1968г. Светилище Известно от 1898г., проучвано през 1945-1946г.
41. с. Сталево  „Св.40 мъченици” Параклис Основи на параклиса още от 1230г. Разрушаван, опожаряван,възстановяван през вековете. Днес параклиса е в изключително лошо състояние.
42. с. Малко Асеново „Св.Илия” Параклис 1943
43. с. Бодрово  подножието на хълма „Св.Георги” „Чучура” /Чешма на самодивите/ Историческа местност  
44. с. Длъгнево  „Чобангьоргева чука” Историческа местност, свързана с църковните борби  
45. с. Каснаково  „Възнесение Господне” Параклис  
46. с. Крепост  северозападната част на селото „Св.Ана” Параклис 1876
47. гр.Меричлери  „Възнесение Господне” Параклис  
48. с. Скобелево  „Св.Вартоломей” Параклис  
49. С.Черногорово „Св.Атанасий” Параклис  
50. с. Черногорово „Манастира” Историческа местност  
51. с. Светлина  „Св.Петка Търновска” Православен храм 2008
52. с. Светлина „Въздвижение на честния Кръст Господен” Параклис 1935
53. с. Ябълково  местността „Илинден” „Св.Пророк Илия” Параклис Възстановен 1985, върху основите на стар параклис
54. с. Ябълково  местността „Чеирите” до р.Марица „Св.Св.Козма и Дамян”/ „Св.Врач”/   Параклис 1936
55. с. Ябълково  северната част на селото „Св.Троица” Параклис Построен през 1890, но след Чирпанското земетресение разрушен и възстановен през 2005г.
56. гр. Димитровград кв. „Славянски”   „Св. Пантелеймон” Параклис 1997
57. гр. Димитровград кв. „Славянски”  „Св.Мина” Параклис аязмо 1960
58. гр. Димитровград кв. „Мариино” „Св.Атанасий” Параклис 1897
59. гр. Димитровград кв. „Черноконево” местността “Манастира” „Св.Св.Кирил и Методий” Параклис  
60. С. Долно Белево  „Св.Илия” Параклис 1908
61. гр. Меричлери Евангелска съборна Църква 1874
62. гр. Меричлери Евангелска петдесятна църква Църква 1935
63. с. Бодрово „Св.Георги” Манастир  

 

Регистър на местните поделения на вероизповеданията на територията на Община Димитровград

1. Църковно настоятелство Църква на адвентистите от Седмия ден

Ул. Д. Димов 11, 6400
Молитвени домове
Църква на адвентистите от седмия ден, ул. Д. Димов 11- собствен

2. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

бул. Христо Ботев 11, 6400
Молитвени домове
Евангелска петдесятна църква Ветил, бул. Хр. Ботев 11

3. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Сталево, 6433
Молитвени домове
Съюз на Евангелските петдесятни църкви, с.Сталево

4. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Странско, 6428
Молитвени домове
Евангелска петдесятна църква, с. Странско

5. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Ябълково, 6440
Молитвени домове
няма

6. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Голямо Асеново, 6424
Молитвени домове
няма

7. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

кв. Черноконево ул. В. Пеева 1, 6400
Молитвени домове
няма

8. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Бряст, 6434
Молитвени домове
Евангелска петдесятна църква, с. Бряст – собствен

9. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Великан, 6431
Молитвени домове
няма

10. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Радиево, 6427
Молитвени домове
няма

11. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Здравец, 6435
Молитвени домове
няма

12. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Крум, 6438
Молитвени домове
няма

13. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

с. Скобелево, 6429
Молитвени домове
няма

14. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

гр. Меричлери ул. Малина 28, 6430
Молитвени домове
Евангелска петдесятна църква – собствен, ул. Малина 28

15. Църковно настоятелство Съюз на евангелските петидесятни църкви в България

кв. Вулкан ул. Лонгоза 16, 6400
Молитвени домове
Евангелска петдесятна църква Надежда и живот, кв. Вулкан ул.Лонгоза 16

16. Настоятелство Общество Бяло братство

ул. П. Хитов 27, 6400
Молитвени домове
няма

17. Мюсюлманско настоятелство Мюсюлманско изповедание

ул. „Трети март” 1, 6400
Молитвени домове
няма

18. „Обединена божия църква I” на „Обединени божии църкви”

Димитровград ул. Хаджи Димитър 16, 6400
Молитвени домове
Собствен молитвен дом, ул. Хаджи Димитър 16

19. Насоятелство Мюсюлманско изповедание

с. Крепост, 6410
Молитвени домове
няма

20. Църковно настоятелство Българска Божия църква

с. Крепост, 6410
Молитвени домове
няма

21. Църковно настоятелство Съюз на евангелските съборни църкви в България

гр.Меричлери, 6430
Молитвени домове
Евангелска съборна църква, гр.Меричлери

22. Църковно настоятелство Българска Божия църква

кв. Изток ул. „Първа” – 3, 6400
Молитвени домове
Църква, ул. „Първа–3”

23. Българска реформирана презвитерска църква

Димитровград кв. Изгрев ул. Трета 42, 6400
Молитвени домове
няма

24. Апостолска християнска църва

00Димитровград кв.Марийно ул.Съединение – 64-А-1, 64
Молитвени домове
няма