Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Канал за отвеждане на отпадъчни води от завод "Язаки" до аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води на "Каменица" АД, землище на с.Крепост, Община Димитровград, Обл.Хасково".

Обявата за Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Канал за отвеждане на отпадъчни води от завод "Язаки" до аеробна пречиствателна станция за отпадъчни води на "Каменица" АД, землище на с.Крепост, Община Димитровград, Обл.Хасково" на Хоризонт рент ЕООД, можете да видите тук.

Файлове: