Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на един брой тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случай на пожар в имот ПИ87086,164,6 по КК на с.Ябълково, община Димитровград, обл.Хасково"

Уведомлението за инвестиционно предложение за "Изграждане на един брой тръбен кладенец за измиване на площадки, поливане на зелени площи и за противопожарни цели в случай на пожар в имот ПИ87086.164.6 по КК на с.Ябълково, община Димитровград, обл.Хасково" на "ПИМК ИНВЕСТ" АД, с.Труд, обл.Пловдив, можете да видите тук. 

Файлове: