Уведомление за инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землището на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково" с възложител "Европът 2005" ООД

Уведомлението за инвестиционно предложение за "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землището на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково" с възложител "Европът 2005" ООД можете да видите тук.

Файлове: