Уведомление за инвестиционно предложение на Хайделберг Матириълс Вулкан АД

Уведомлението за инвестиционно предложение на Хайделберг Матириълс Вулкан АД за "Извършване на почистваща сеч на дървесна и храстова растителност по протежението на трасе на електропровод, захранващ кариерен район "Дурхана" с цел осигуряване техническа безопасност и предотвратяване на аварийни ситуации на електропровода и захранваните от него съоръжения", можете да видите тук.

Файлове: