Уведомление за Инвестиционно намерение за "Изграждане на ведомствена надземна модулна бензиностанция в имот с ид. 21052.1007.98 по КК на гр. Димитровград, с възложител "СТРОЙКО 2000"ЕООД.

Уведомлението за Инвестиционно намерение за "Изграждане на ведомствена надземна модулна бензиностанция в имот  с ид. 21052.1007.98 по КК на гр. Димитровград с възложител "СТРОЙКО 2000"ЕООД, можете да видите тук.

Файлове: