Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на "Арда тур" ЕООД, гр.Хасково

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Смяна на статута на земеделска земя за изграждане на паркинг в имот с идентификатор 61368.20.176 в с.Радиево, общ.Димитровград" с възложител Арда тур" ЕООД, гр.Хасково.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/водоем/ -имот №000314, землището на с.Ябълково.

Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Развъждане, отглеждане и угояване на риба в язовир/водоем/ -имот №000314, землището на с.Ябълково.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на Община Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изпълнение на два тръбни кладенеца за водоснабдяване на град Меричлери, община Димитровград и кварталите Черноконево, Марийно и Вулкан на гр.Димитровград" с възложител Община Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на ЛОТОС ООД, гр.Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за месопреработка в поземлен имот с идентификатор 21052.1012.158 по кадастралната карта на гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл.Хасково с възложител "ЛОТОС ООД".

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Малко предприятие за преработка на 500 л. мляко" на Митев Агро" ООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Малко предприятие за преработка на 500 л. мляко"  в с.Крепост на Митев Агро" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение на "Мобилтел" ЕАД за "Изграждане на оптична кабелна свързаност по мрежата на Мобилтел ЕАД до съществуваща Базова станция НКV0028 Каснаково по две независими трасета"

Уведомление за инвестиционно намерение от "Мобилтел" ЕАД за "Изграждане на оптична кабелна свързаност по мрежата на Мобилтел ЕАД до съществуваща Базова станция НКV0028 Каснаково по две независими трасета"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на мотел, заведение за бързо хранене и автосервиз в имот №039045, в землището на с.Ябълково, общ.Димитровград"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на мотел, заведение за бързо хранене и автосервиз в имот №039045, в землището на с.Ябълково, общ.Димитровград"

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Димитровград за "Изпълнение на два тръбни кладенеца за водоснабдяване на гр.Меричлери, общ.Димитровград и кв.Черноконево, Марийно и Вулкан на гр.Димитровград"

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Димитровград за "Изпълнение на два тръбни кладенеца за водоснабдяване на гр.Меричлери, общ.Димитровград и кв.Черноконево, Марийно и Вулкан на гр.Димитровград"