Уведомления за инвестиционни намерения

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение на ЛОТОС ООД, гр.Димитровград.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за месопреработка в поземлен имот с идентификатор 21052.1012.158 по кадастралната карта на гр.Димитровград, общ.Димитровград, обл.Хасково с възложител "ЛОТОС ООД".

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Малко предприятие за преработка на 500 л. мляко" на Митев Агро" ООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Малко предприятие за преработка на 500 л. мляко"  в с.Крепост на Митев Агро" ООД.

Уведомление за инвестиционно намерение на "Мобилтел" ЕАД за "Изграждане на оптична кабелна свързаност по мрежата на Мобилтел ЕАД до съществуваща Базова станция НКV0028 Каснаково по две независими трасета"

Уведомление за инвестиционно намерение от "Мобилтел" ЕАД за "Изграждане на оптична кабелна свързаност по мрежата на Мобилтел ЕАД до съществуваща Базова станция НКV0028 Каснаково по две независими трасета"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на мотел, заведение за бързо хранене и автосервиз в имот №039045, в землището на с.Ябълково, общ.Димитровград"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение за "Изграждане на мотел, заведение за бързо хранене и автосервиз в имот №039045, в землището на с.Ябълково, общ.Димитровград"

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Димитровград за "Изпълнение на два тръбни кладенеца за водоснабдяване на гр.Меричлери, общ.Димитровград и кв.Черноконево, Марийно и Вулкан на гр.Димитровград"

Уведомление за инвестиционно намерение на Община Димитровград за "Изпълнение на два тръбни кладенеца за водоснабдяване на гр.Меричлери, общ.Димитровград и кв.Черноконево, Марийно и Вулкан на гр.Димитровград"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в с.Крепост" на ВиК ООД, гр.Димитровград

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изграждане на тръбен кладенец в с.Крепост" на ВиК ООД, гр.Димитровград

Уведомление за инвестиционно намерение на "Агенция пътна инфраструктура" за изграждане на "Кръгово кръстовище при км. 285+809 на път I-5 "Димитровград - Хасково"

Уведомление за инвестиционно намерение на "Агенция пътна инфраструктура" за изграждане на "Кръгово кръстовище при км. 285+809 на път I-5 "Димитровград - Хасково" 

Уведомление за инвестиционно намерение от "МИТЕВ АГРО" ООД за "Изграждане на малко предприятие за преработка на мляко, добито от собствена ферма" в поземлен имот №136026, местност "Стопански двор" по КВС на с.Добрич.

Уведомление за инвестиционно намерение от "МИТЕВ АГРО" ООД за "Изграждане на малко предприятие за преработка на мляко, добито от собствена ферма"в поземлен имот №136026, местност "Стопански двор" по КВС на с.Добрич.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор" на "БОКАН" ООД.

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС относно инвестиционно предложение "Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ферма за патици в с.Горски извор", с възложител "БОКАН" ООД. 

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение на ДП "НКЖИ" за "Електрификация на гара Димитровград товарна гара"

Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС, относно инвестиционно предложение на ДП "НКЖИ" за "Електрификация на гара Димитровград товарна гара"