Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землище на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Европът 2005" ООД.

Информацията по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС относно Инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - доломитни мрамори от находище "Янаклъка" в землище на с.Добрич, общ.Димитровград, обл. Хасково с възложител "Европът 2005" ООД можете да видите тук.

Файлове: