ПМГ "Иван Вазов"

ПМГ "Иван Вазов"

Гимназия „Иван Вазов” е най-старото средно училище в града, заема водещо място в образователното пространство на града, обучава и възпитава амбициозни и талантливи димитровградски ученици, които се изявяват в областта на точните и природните науки.

Училището носи името на Иван Вазов (27.06.1850 - 22.09.1921) - най-популярният български писател и поет, чиито творби и досега се радват на наследствен читателски възторг. Гимназията е дала на България двама академици - чл. кор. проф. д-р. на историческите науки Васил Гюзелев и чл. кор. проф. д-р на химическите науки Васил Сгурев.

От 1992г. в гимназия „Иван Вазов“ е въведено обучение по профил „природоматематически” с интензивно изучаване на английски, немски и френски език с прием на ученици след завършен VII клас с профилиращи предмети математика, информатика, информационни технологии, природни науки, география и икономика, софтуерни и хардуерни науки, а от 2006г. с прием по документи се обучават и ученици в прогимназиален етап след IV клас.

Училището разполага със съответстваща на съвременните изисквания материална база, включваща – 

  • седем компютърни зали - 24 часов достъп до Интернет, локална мрежа, WindowsXP, MS Office XP, C++, Java, Visual Basic, Corel Draw, Front Page, Dreamweaver;
  • обособени кабинети по математика и лаборатории по биология, химия и физика;
  • мултимедии;
  • уникален библиотечен фонд от над 1500 тома съвременни британски, американски и немски книги, енциклопедии, учебници, художествена литература, периодични издания и аудио-визуални материали;
  • голям физкултурен салон с фитнес зала и обновени, съвременни открити спортни площадки по волейбол, баскетбол и футбол.

Училището е включено в School Manager Center (Европейска училищна мрежа) за участие в международен проект Spring Day 2004 и партньорство с математически гимназии от Англия.

 

Директор  Илияна Славова
Адрес: Димитровград 6400, ул. "Климент Охридски" 1
тел: 0391/6-63-54
факс: 0391/6-63-54
e-mail: [email protected]
http://pmgdimitrovgrad.net