ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”

ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” е приемник на ПГХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГ „Капитан Петко Войвода“, които се обединяват със Заповед на МОН РД-14-53 от 27.06.2014г.

ПГ „Капитан Петко Войвода“ e създадена на 1 септември 2007 година чрез сливане на две училища – ПГ по строителство „Пеньо Пенев” и ПГ по енергетика и електроника „Капитан Петко Войвода”. Всяко от тях има своя дългогодишна история.

Професионална гимназия по химични и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров” е първото в страната химическо училище. Основано на 2 септември 1949 год., то се утвърждава в страната като водещо учебно заведение за професионална подготовка. В края на 70-те години е един от малкото техникуми, които имат собствено производство, а в началото на 80-те години е първото училище, което минава на самоиздръжка. В средата на 80-те години в ОТИХ „Асен Златаров” се оборудват първите компютърни кабинети за Южна България и се изгражда локална мрежа. И в наши дни ПГ „Проф. д-р Асен Златаров” се стреми да е сред водещите професионални гимназии. През 2009 и 2010 год. е домакин на Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда, а през 2011 год. -  на Националния форум „Димитровград – българската столица на химията”. Училището работи по много проекти, чрез които не само подобрява материалната си база, но и осигурява на учениците по-големи възможности за развитие и реализация. От учебната 2013/2014 година заработи и единствената училищна телевизия за областта. На VІІ областен форум на ученическите клубове за извънкласни дейности TV „Химията” бе отличена със специална награда за филм. Безброй са инициативите, дейностите и постиженията на учениците и учителите в ПГ, за което свидетелства и честото присъствие на училището в медийното пространство.

Приемът по различните специалности в ПГ „Проф.д-р Асен Златаров“ покрива нуждите от специалисти както на големите предприятия в региона, така и на местния малък бизнес (фирми-доставчици на телекомуникационни услуги и поддържащи крайни устройства и инсталации и системи, свързани с предоставянето им; фирми по поддръжка и ремонт на промишлена и битова техника). В училището са осигурени необходимите условия за  качествено професионално образование и обучение и постигане на ІІІ  квалификационна степен по заявените специалности.

В гимназията  се обучават ученици в  съвременни специалности като електронна търговия, техник по автоматизация - автоматизирани системи, техник на електронна техника, лаборант - технологичен и микробиологичен контрол в ХВП, химик-оператор - технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти, готвач, ресторантьор, електротехник - електрообзавеждане на производството, електрически машини и апарати. Професионална гимназия откликва на изискванията на местния бизнес за реализиране на  дуално обучение по някои от специалностите – ресторантьор и електротехник - електрообзавеждане на производството.

Директор  Румяна Монева
Адрес: Димитровград 6400, бул. "Д. Благоев" №84
тел: 0884 50 50 18
e-mail: [email protected]

https://pgazdg.com